قبل از ارسال رزومه باید وارد حساب کاربری خود شوید

لطفا برای ارسال رزومه:

  1. اول بخش استخدام و کاریابی
  2. دوم رزومه 

رو انتخاب بفرمایید و شرح کامل رو بنویسید و ثبت کنید