با انتخاب پکیج بیشتر دیده شوید

با انتخاب هرکدوم از بسته ها خدمات ویژه از دنیاب دریافت کنید

پکیج ثبت استاندارد

250,000 تومان
 • اعتبار: 30 روز
 • آگهی: 15
 • آگهی های ویژه: 1
 • ارتقاء آگهی : 2
 • پیشنهاد را مجاز کنید: 1
 • لینک ویدیو : خیر
 • مجاز به برچسب ها : بلی
افزودن به سبد خرید

پکیج ثبت ساده

80,000 تومان
 • اعتبار: 30 روز
 • آگهی: 5
 • آگهی های ویژه: 1
 • ارتقاء آگهی : 1
 • پیشنهاد را مجاز کنید: 0
 • لینک ویدیو : خیر
 • مجاز به برچسب ها : بلی
افزودن به سبد خرید

پکیج ویژه

1,500,000 تومان
 • اعتبار: 30 روز
 • آگهی: 20
 • آگهی های ویژه: 3
 • ارتقاء آگهی : 3
 • تعداد تصاویر: 10
 • پیشنهاد را مجاز کنید: 3
 • لینک ویدیو : بلی
 • مجاز به برچسب ها : بلی
افزودن به سبد خرید