تا۹۰درصدتخفیف در جشن خرید دبی

‍90درصدتخفیف، کنسرت‌ها،آتش‌بازی‌هاوقرعه‌کشی‌درجشنواره‌خرید دبی‌‌جشنواره‌خرید‌ در روز یکشنبه‌‌فهرستی‌طولانی‌ازتخفیفات‌و‌ جوایز باورنکردنی،رویدادهای‌خلاقانه‌وکنسرت‌های‌زنده،‌نمایش‌شپهبادها‌و‌آتش‌ بازی‌ه...