لاغر شوید و ۵۰۰ درهم جایزه بگیرید

امروز، بیمارستان راس‌الخیمه طرح بزرگ‌ترین چالش کاهش وزن را راه‌اندازی کرد. شرکت‌کنندگان‌این‌فرصت‌راخواهندداشت‌تادربازه‌زمانی17دسامبر2021تا4مارس 2022، جوایز زیادی از جمله500درهم برای هر کیلوگرم کاهش‌وز...