۱۵۰هزارشغل‌در دبی

برای افراد خلاق‌امارات مجموعه‌ای از اقدامات را برای تبدیل شدن به مرکز تجاری و تجاری منطقه برای متخصصان مستعد نیز آغازکرده‌است. ۵سال آینده دبی دبی قصد دارد سهم بخش خلاقیت در تولید ناخالص داخلی خود را د...