سفر۱۴روزه‌به عمان بدون ویزابرای ایرانیان

سفارت ج.ا.ایران درعمان باانتشاربیانیه‌ای‌اعلام‌کرد: به‌اطلاع‌هموطنان عزیز می‌رساند سفراتباع جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌عمان‌برای‌مدت14روز،نیازبه‌روادیدویزاندارددرقسمتی‌راازاین‌بیانیه‌آمده‌است:نوع‌این‌رواد...