مهاجرت به اروپا بدون مدرک زبان

مهاجرت به اروپا بدون مدرک زبان

دانشگاه های خارج از کشور معمولاً دانشجویان را ملزم به انجام آزمون های مهارت زبان می کنند تا توانایی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و درک زبان انگلیسی آن ها را بسنجند. این آزمون ها یک پارامتر اساسی برای پذیر...

آگهی های اخیر

  • تهران
10,000 تومان (تماس بگیرید )
0 تومان (تماس بگیرید )
  • تورین ایتالیا
برای قیمت تماس بگیرید
7,000 تومان (قابل توافق)

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419