سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران

وزیر امور خارجه ترکیه به ایران سفرکرد.وزیر امور خارجه ترکیه در چارچوب سفری رسمی به ایران سفر کرده‌است. مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در چارچوب سفری رسمی دوشنبه 15 نوامبر عازم ایران‌شد. بر ا...