جمعیت ایرانیان مهاجر بر اساس آخرین آمارها ( دی 1401 )

آمار جمعیت ایرانیان مهاجر بر اساس آخرین اطلاع رسانی ها موجود امارات متحده عربی 454000 آمریکا 397735 کانادا 213160 آلمان 203000 ترکیه 154965 بریتانیا 83531 سوئد 81000 استرالیا 77780 و … از سالنامه مهاج...