ارزان‌ترین راه تردد در شهر بریتانیا

استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی بهترین راه برای تردد ارزان در شهرهای بریتانیا و صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت و آمد است. این شبکه به ویژه در شهر‌های بزرگ بریتانیا، بسیار توسعه‌یافته و مقرون به صرفه است. ...