مرزهای زمینی آمریکا باز می‌شود

ایالات‌متحده‌آمریکا از روز دوشنبه قصد دارد ، مرزهای خود را پس از ۱۸ ماه به روی مسافران خارجی که به طور کامل واکسینه شده‌اند بازگشایی کند. اما شرایط ورود چیست؟ بزرگسالان‌غیرمهاجر بایدواکسنهایی رادریافت...