آزمون GRE(جی آر ای) چیست؟| چرا مهم است| برای چه کسانی مناسب است؟

در سال۲۰۲۲ یا سال ۱۴۰۱ این آزمون بسیار کاربردی تر از قبل می باشد و بسیاری از کشورها برای مهاجرت و تحصیل در مقاطع مختلف از داوطلبین امتحان جی آر ای را می خواهند. GREیکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین امت...