آزمون تومر چیست ؟

آزمون تومر چیست ؟ Türkçe Öğretim Merkezi) TÖMER) به معنی مرکز آموزش ترکی می باشد. همانطور که در مقاله های قبلی در مورد تحصیل در ترکیه گفته شد. این آزمون هم مانند آزمون یوس YOS یکی از معروف‌ترین و مهم‌...