آزادترین کشورهای دنیا

آزادترین کشورهای دنیا

برای توصیف کشور و یک جامعه موفق 76 شاخصه وجود دارد که هر کشور با توجه به این شاخصه ها بصورت انفرادی مورد بررسی قرر میگیرند .هر چه یک کشور به طور میانگین در یکی از شاخصه‌ها، امتیاز بهتری نسبت به دیگری ...

آگهی های اخیر

  • تهران
10,000 تومان (تماس بگیرید )
0 تومان (تماس بگیرید )
  • تورین ایتالیا
برای قیمت تماس بگیرید
7,000 تومان (قابل توافق)

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419