جمعیت ایرانیان مهاجر 1401

جمعیت ایرانیان مهاجر بر اساس آخرین آمارهای موجود بر اساس داده های سالنامه مهاجرتی ایران 1401 – به ترتیب جمعیت رتبه 1 تا 10 امارات 454000آمریکا 397735کانادا 213160آلمان 203000ترکیه 154965بریتانیا 83531سوئد 81000استرالیا 77780اسرائیل 50808 کویت 46419 رتبه 10 تا 20 هلند 38000قطر 30000فرانسه 26960اتریش 25000ایتالیا 20000نروژ 18937دانمارک 18000عراق 14540سوئیس 14000بلژیک 13000 این آمار به روز […]

به اشتراک بگذارید:

جمعیت ایرانیان مهاجر بر اساس آخرین آمارهای موجود

بر اساس داده های سالنامه مهاجرتی ایران 1401 – به ترتیب جمعیت

رتبه 1 تا 10

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
اسرائیل 50808

کویت 46419

رتبه 10 تا 20

هلند 38000
قطر 30000
فرانسه 26960
اتریش 25000
ایتالیا 20000
نروژ 18937
دانمارک 18000
عراق 14540
سوئیس 14000
بلژیک 13000

این آمار به روز میشود

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…