کشور سوئیس برای مهاجرت

 سوئیس کشوری زیبا و ثروتمند در اروپای غربی است و با اتریش، لیختن اشتاین، فرانسه، آلمان، ایتالیا هم مرز می باشد.ارزان ترین کشورها برای مهاجرت ومیانگین هزینه ها اقامت سوئیس از طریق کار  کارفرمای شما باید قبل از شروع استخدام شما رسما ًبه مقامات سوئیس اطلاع دهد. الزامات این روش بر اساس شهروندی متفاوت است. […]

 سوئیس کشوری زیبا و ثروتمند در اروپای غربی است و با اتریش، لیختن اشتاین، فرانسه، آلمان، ایتالیا هم مرز می باشد.ارزان ترین کشورها برای مهاجرت ومیانگین هزینه ها

اقامت سوئیس از طریق کار

 کارفرمای شما باید قبل از شروع استخدام شما رسما ًبه مقامات سوئیس اطلاع دهد. الزامات این روش بر اساس شهروندی متفاوت است. شهروندان اتحادیه اروپا با موانع کمتری برای مهاجرت به سوئیس مواجه هستند و محدودیت های کارگران خارجی را ندارند.

مجوزهای کوتاه مدت بازه زمانی 3 تا 12 ماه را شامل می شود و مجوزهای بلند مدت حداقل 12 ماه و یا نامحدود می باشد. این دوره دارای پنج سال اعتبار است و تا زمانی که رابطه کاری ادامه پیدا کند، به مدت پنج سال به طور خودکار تمدید خواهد شد.

مهاجرت به سوئیس از طریق تحصیل

تحصیل در مدارس سوئیس و آموزش اجباری به مدت نه سال طول می کشد و شامل آموزش ابتدایی و متوسطه می شود. آموزش ابتدایی به مدت چهار تا شش سال بسته به کانتون است.

دانشگاههای سوئیس

در سوئیس، سیستم آموزش عالی در سطح دانشگاه متشکل از ده دانشگاه استانی، دو موسسه فدرال تکنولوژی و هفت دانشگاه علوم کاربردی، موسساتی که به تازگی برای آموزش و پرورش معلمان تاسیس شده و بسیاری از دانشکده های پیشرفته فنی و حرفه ای است

اقامت سوئیس از طریق ازدواج

روشی آسان در مهاجرت محسوب می شود. فردی که با یک شهروند سوئیسی ازدواج کرده است پس از 3 الی 5 سال اقامت در سوئیس بدون نیاز به آزمون زبان درصورت داشتن شرایط نام برده شده در زیر می تواند درخواست پاسپورت سوئیس را داشته باشد.

  • دغام با شیوه زندگی سوئیس
  • رعایت قوانین سوئیس
  • اثبات اینکه هیچ خطری برای امنیت داخلی یا خارجی سوئیس نداشته باشد.

 حداقل سن ازدواج برای مهاجرت به سوئیس 18 سال می باشد و لازم است هر دو طرف مجرد باشند. ازدواج باید در حضور مامور مهاجرت در شهرداری و یا اداره مهاجرت صورت پذیرد. 

دیدگاه خود را بنویسید