سهمیه مهاجرت کانادا افزایش یافت

هر سال، اداره مهاجرت کانادا (IRCC) طرح درجه بندی مهاجرت را منتشر می کند که به عنوان راهنمای تعداد مهاجران مجاز برای ورود سالانه به کانادا، عمل می کند. این برنامه، شامل تفکیک مهاجران گروه اقتصادی، گروه خانوادگی و گروه بشردوستانه، در سه سال بعدی خواهد بود.طرح سطوح مهاجرت، توسط IRCC و با رایزنی با […]


هر سال، اداره مهاجرت کانادا (IRCC) طرح درجه بندی مهاجرت را منتشر می کند که به عنوان راهنمای تعداد مهاجران مجاز برای ورود سالانه به کانادا، عمل می کند. این برنامه، شامل تفکیک مهاجران گروه اقتصادی، گروه خانوادگی و گروه بشردوستانه، در سه سال بعدی خواهد بود.
طرح سطوح مهاجرت، توسط IRCC و با رایزنی با ادارات دولتی مختلف، برای حمایت از قانون IRCC برای پذیرش و پشتیبانی از مهاجران، به منظور رشد اقتصاد، پیوستن جمع های خانوادگی و فراهم آوردن کمک های بشردوستانه، ایجاد شده است.

آپدیت جدید سازمان مهاجرت کانادا (IRCC) نشان می دهد که سطوح مهاجرتی که قبلاً در فوریه 2022 برای سال های 2022 تا 2024 تعیین شده بود تغییر کرد. طبق این آپدیت تعداد مهاجرینی که کانادا طی 2023 تا 2025 خواهد پذیرفت (هدف تعیین شده):

  • سال 2023: 465000 نفر
  • سال 2024: 485000 نفر
  • سال 2025: 500000 نفر

*سهمیه اکسپرس انتری از 75750 تعیین شده قبلی برای سال 2023 به 82880 رسیده
*سهمیه اکسپرس انتری سال 2025 تعداد 114 هزار نفر تعیین شده است.

*سهمیه برنامه های سرمایه گذاری فدرال (استارت آپ ویزا و خوداشتغالی) از 1000 سهمیه تعیین شده قبلی 3.5 برابر شده و به 3500 افزایش پیدا کرده است.
*در مجموع سهمیه برنامه های مهاجرتی اقتصادی (نیروی کار، سرمایه گذاری و استانی) به 266210 برای سال 2023 رسیده است و این تعداد به بیش از 280 هزار نفر در سال 2024 و بیش از 301 هزار نفر در سال 2025 افزایش پیدا خواهد کرد.

مهاجران جدید، برای اقتصاد کانادا از اهمیت ویژه ای برخوردارند چرا که از طریق پیوستن به نیروی کار و پرداخت مالیات بر درآمد، در اقتصاد این کشور سهم مهمی دارند.
سن جمعیت کانادا رو به بالا رفتن است در نتیجه افزایش آمار مهاجران، به حفظ استانداردهای بالای زندگی در کانادا کمک خواهد کرد.
بنابراین کانادا برای سالهای بعدی در برنامه اش ، افزایش جذب مهاجر را در نظر گرفته است.

دیدگاه بگذارید