بررسی پرونده های مهاجرتی کانادا چقدر طول می کشد؟

فدرال اسکیلد ورکر: ۲۶ ماهفدرال اسکلید تریدز: ۴۵ ماهکلاس تجربہ کانادایی: ۱۵ ماهاستارتاپ ویزا : ۳۲ ماهبرنامه مهاجرتی آتلانتیک: ۱۸ ماهویزای خود اشتغالی: ۴۱ ماهبرنامه های استانی اکسپرس انتری: ۱۶ ماهبرنامه های استانی غیر اکسپرس انتری: ۲۴ ماهاسکیلد ورکر کبک: ۲۷ ماهکلاس بیزینس کبک: ۶۴ ماه مجوز کار از داخل ایران: ۱۶ هفتهمجوز تحصیل از […]

به اشتراک بگذارید:

فدرال اسکیلد ورکر: ۲۶ ماه
فدرال اسکلید تریدز: ۴۵ ماه
کلاس تجربہ کانادایی: ۱۵ ماه
استارتاپ ویزا : ۳۲ ماه
برنامه مهاجرتی آتلانتیک: ۱۸ ماه
ویزای خود اشتغالی: ۴۱ ماه
برنامه های استانی اکسپرس انتری: ۱۶ ماه
برنامه های استانی غیر اکسپرس انتری: ۲۴ ماه
اسکیلد ورکر کبک: ۲۷ ماه
کلاس بیزینس کبک: ۶۴ ماه

مجوز کار از داخل ایران: ۱۶ هفته
مجوز تحصیل از خارج از کانادا: ۱۲ هفته
مجوز تحصیل از داخل کانادا: ۴ هفته
ویزای توریستی از ایران: ۱۴۵ روز

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…