شرایط عمومی مهاجرت به ژاپن

شرایط عمومی مهاجرت به ژاپنبه طور کلی روش های مهاجرت به هر کجای دنیا 7 دسته است. برای مهاجرت به ژاپن از هفت طریق می توان به این مهم دست یافت . لز طریق روش کار، تحصیل، سرمایه گذاری، ازدواج، تولد، پناهندگی و روش های خاص برای افراد خاص می توان مهاجرت نمود. برای اخذ […]


شرایط عمومی مهاجرت به ژاپن
به طور کلی روش های مهاجرت به هر کجای دنیا 7 دسته است. برای مهاجرت به ژاپن از هفت طریق می توان به این مهم دست یافت . لز طریق روش کار، تحصیل، سرمایه گذاری، ازدواج، تولد، پناهندگی و روش های خاص برای افراد خاص می توان مهاجرت نمود. برای اخذ اقامت از طریق کار نیاز به داشتن یک کارفرمای ژاپنی می باشد، برای اخذ اقامت از طریق تحصیل نیاز به پذیرش از یک دانشگاه و یا موسسات آموزش عالی در کشور ژاپن است؛ویزا ژاپن

مهاجرت به ژاپن از طریق اقامت هنرمندان

آخرین روش برای اخذ اقامت و مهاجرت به ژاپن بررسی اقامت برای هنرمندان می باشد. در بعضی از کشورها نظیر اتریش، آمریکا و کانادا نوعی از اقامت برای افراد خاص مانند هنرمندان، ورزشکاران و … وجود دارد که بر اساس نوع فعالیت و حرفه‌هایی که به صورت واقعی مشغول به انجام آن هستند، می‌توانند در کشور های ذکر شده اقامت اخذ کنند. به عنوان مثال اقامت هنرمندان در کشور اتریش به افرادی تعلق می گیرد که در چند سال گذشته درآمد لازم و کافی برای گذران زندگی از طریق هنرمندی و این نوع فعالیت ها کسب شده باشد.

اخذ اقامت دائم و تابعیت ژاپن

برای اخذ اقامت و تابعیت از کشور ژاپن بستگی به این موضوع خواهد داشت که از چه مسیر و روشی در گذشته برای اخذ اقامت های موقت در کشور ژاپن اقدام نموده اید. به عنوان مثال عزیزانی که از طریق تحصیل و ویزای تحصیلی وارد کشور ژاپن می‌شوند باید بعد از اتمام دوران تحصیل،وارد بازار کار در کشور ژاپن شوند و با تبدیل ویزای تحصیل به ویزای کار، در صورتی که حدود ۵ سال به صورت تمام وقت در کشور ژاپن به کار مشغول شده باشند، به طوری که کارفرمای مربوطه برای ایشان بیمه و مالیات پرداخت کرده باشد، می تواند اقامت دائم اخذ کند. بعد از اخذ اقامت دائم، در صورتی که زبان کشور ژاپن را به خوبی مسلط باشد و در طی این ۵ سال مرتکب جرم نشده باشد می تواند تابعیت کشور ژاپن را اخذ کند. در روش های دیگر مهاجرت نظیر ازدواج، در صورتی که ۳ سال در این ازدواج باقی مانده باشد می تواند اقامت دائم اخذ کنند و بعد از آن درخواست تابعیت داشته باشد.

دیدگاه خود را بنویسید