آزادترین کشورهای دنیا

برای توصیف کشور و یک جامعه موفق 76 شاخصه وجود دارد که هر کشور با توجه به این شاخصه ها بصورت انفرادی مورد بررسی قرر میگیرند .هر چه یک کشور به طور میانگین در یکی از شاخصه‌ها، امتیاز بهتری نسبت به دیگری داشته باشد، جایگاه بهتری پیدا می‌کند. پس از به دست آوردن آمار اولیه […]

برای توصیف کشور و یک جامعه موفق 76 شاخصه وجود دارد که هر کشور با توجه به این شاخصه ها بصورت انفرادی مورد بررسی قرر میگیرند .هر چه یک کشور به طور میانگین در یکی از شاخصه‌ها، امتیاز بهتری نسبت به دیگری داشته باشد، جایگاه بهتری پیدا می‌کند. پس از به دست آوردن آمار اولیه از شرکت کنندگان، این اطلاعات وارد مراحل بعدی مثل هم‌ پایه‌سازی قرار میگیرد تا آمار به دست آمده در ابعاد جهانی مقایسه شود .

این آمار بر اساس 10 فاکتور اصلی: 1. طبیعت، 2. چابکی، 3. تاثیرات فرهنگی، 4.کارآفرینی، 5. تاریخ، 6. اقتصاد رو به جلو، 7. مناسب بودن برای سرمایه گذاری 8. قدرت، 9. کیفیت زندگی، 10. هدف اجتماعی تقسیم می‌شوند. هر کدام از این موارد دارای چندین زیر مجموعه هستند که مجموعا 76 فاکتور متفاوت را ایجاد می‌کنند. برای مثال کیفیت زندگی شامل 9 زیر مجموعه قدرت خرید، بازار کار مناسب، اقتصاد پایدار، میانگین درآمد بالا، امنیت، نظام آموزشی توسعه یافته و… می‌شود. شاخصه مدیریت بحران نیز به ویژگی‌های تطبیق پذیری یک کشور با شرایط جدید گفته می‌شود. برای مثال کشورهایی که اقتصاد خود را در شرایط بحرانی کرونا توانسته‌اند در حالت پایدار خوبی حفظ  کنند از شاخصه مدیریت بحران بالایی برخوردار هستند.

معرفی بهترین کشورهای 2021 در هر شاخصه

  • بهترین کشورها از نظره طبیعت: 1. برزیل، 2.ایتالیا 3. اسپانیا
  • بهترین کشورها از نظر مدیریت بحران : 1. آمریکا، 2. استرالیا 3. کانادا
  • بهترین کشورها از نظر تاثیرات فرهنگی: 1. ایتالیا، 2. فرانسه، 3.آمریکا
  • بهترین کشورها از نظر کارآفرینی: 1. ژاپن، 2.آلمان، 3.آمریکا
  • بهترین کشورها از نظر تاریخ: 1. اسپانیا، 2. ایتالیا، 3.یونان
  • بهترین کشورها از نظر پیشرفت اقتصادی : 1. امارات، 2.هند، 3. مصر
  • بهترین کشورها از نظر دارا بودن ارزش سرمایه گذاری : 1. سوئیس، 2.پاناما، 3.کانادا
  • بهترین کشورها از نظر قدرت و نفوذ: 1.آمریکا، 2.چین، 3.روسیه
  • بهترین کشورها از نظر کیفیت زندگی: 1.کانادا، 2.دانمارک 3.سوئد
  • بهترین کشورها از نظر اهداف اجتماعی: 1.کانادا، 2.دانمارک، 3.نیوزلند
دیدگاه بگذارید