مهاجران دبی اجازه داشتن زمین دارند؟

آیا افراد خارجی یا کسانی که وطن خود را ترک کرده‌اند مجاز به داشتن زمین در دبی هستند؟ در این مقاله قوانین مربوط به مالکیت زمین برای مهاجران را توضیح می دهیم. شرایط قانونی سرمایه گذاری در دبی با توجه به سؤالات شما، از آنجایی که قصد دارید با خرید زمین در دبی سرمایه‌گذاری کنید، […]

آیا افراد خارجی یا کسانی که وطن خود را ترک کرده‌اند مجاز به داشتن زمین در دبی هستند؟

در این مقاله قوانین مربوط به مالکیت زمین برای مهاجران را توضیح می دهیم.

شرایط قانونی سرمایه گذاری در دبی

با توجه به سؤالات شما، از آنجایی که قصد دارید با خرید زمین در دبی سرمایه‌گذاری کنید، مفاد قانون شماره ۷ سال ۲۰۰۶ در مورد ثبت املاک در امارت دبی (“قانون ثبت املاک دبی“)، و مقررات مربوطه شماره ۳ سال ۲۰۰۶، تعیین مناطق برای مالکیت اتباع غیر اماراتی از املاک در امارت دبی و اصلاحات بعدی آن (قانون دبی مربوط به مناطق مربوط به مالکیت املاک اتباع غیر اماراتی) قابل اجرا است.

نکته:

یک مهاجر‌خارجی که تابعیت امارات یا تابعیت هیچ یک از کشورهای شورای همکاری را ندارد،

ممکن است دارای قطعات یا املاک در مناطق خاصی باشد که توسط اعلی‌حضرت حاکم دبی تعیین شده است.

تاییده حاکم دبی

این مطابق با ماده ۴ قانون ثبت املاک دبی است که می‌گوید: “حق مالکیت املاک در امارات به اتباع امارات متحده عربی، اتباع کشورهای شورای همکاری، شرکت‌هایی که کاملاً متعلق به این اتباع هستند، و شرکت های سهامی عام محدود می‌شود.

دبی

حقوق اتباع غیر اماراتیض

مشروط به تایید‌حاکم، اتباع غیر امارات متحده عربی ممکن است‌حقوق زیر را در زمینه‌های مربوطه تعیین شده توسط حاکم دریافت کنند:

آ. مالکیت آزاد املاک و مستغلات، بدون محدودیت زمانی؛ و

ب. حق انتفاع یا اجاره در اموال غیرمنقول تا ۹۹ سال.”

علاوه بر این، قانون دبی مربوط به مناطق مالکیت اموال غیرمنقول توسط اتباع غیر اماراتی توسط اعلی‌حضرت حاکم دبی، گهگاه صادر شده و مناطق خاصی را در امارت دبی شناسایی و تعیین می‌کند،

که در آن اتباع غیر اماراتی می‌توانند دارای:

(۱) مالکیت آزاد بر اموال غیرمنقول، و

(۲) حق انتفاع (حق ساخت) یا حقوق اجاره در اموال غیرمنقول به مدت ۹۹ سال باشند.

بر اساس مفاد‌قانون فوق‌الذکر، شما به عنوان یک مهاجر‌خارج از کشور حق دارید در مناطق مشخص شده دبی‌مالکیت‌زمین/املاک داشته باشید.

🌎دنیاب مرجع نیازمندی ایرانیان خارج از کشور

دیدگاه بگذارید