اقامت‌کاری کانادا برای فعالان حوزه غذایی و کشاورز | ویزا کاری۲۰۲۲

اخذ ویزای کاری کانادا برای فعالان حوزه غذایی و کشاورزی این برنامه آزمایشی اقامت کانادا از طریق کار به رفع نیازهای موجود در رابطه با نیروی‌کار در بخش‌های صنایع غذایی و کشاورزی کانادا کمک کرده و شرایط مهاجرت و اشتغال‌کارگران غیر فصلی و با تجربه را فراهم می‌کند. شرایط گرفتن ویزای‌ کار کانادا درحوزه‌های غذایی […]

اخذ ویزای کاری کانادا برای فعالان حوزه غذایی و کشاورزی این برنامه آزمایشی اقامت کانادا از طریق کار به رفع نیازهای موجود در رابطه با نیروی‌کار در بخش‌های صنایع غذایی و کشاورزی کانادا کمک کرده و شرایط مهاجرت و اشتغال‌کارگران غیر فصلی و با تجربه را فراهم می‌کند.

شرایط گرفتن ویزای‌ کار کانادا درحوزه‌های غذایی و کشاورزی برای درخواست‌کار در کانادا و اخذ اقامت دائم از طریق برنامه آزمایشی غذایی و کشاورزی لازم‌است:

▪️داشتن تجربه‌کار در یک یا چند حوزه صنعتی مرتبط و مشاغل مربوطه

▪️گرفتن پیشنهاد کار از کانادا برای یک شغل تمام وقت و غیر فصلی در یکی از صنایع ومشاغل واجد شرایط خارج از استان کبک

▪️برخورداری از تحصیلات لازم‌‌ در صورت لزوم.

▪️تسویه وجوه تسلط کافی به زبان (انگلیسی یا فرانسه)

▪️کسب نمرات قبولی در آزمون‌های مربوطه

▪️اثبات تمکن مالی برای اقامت در کانادا

▪️حفظ اقامت موقت برای افرادی که از قبل در این کشور ساکن بوده‌اند.

ویزا کاری کانادا

این برنامه تا ماه می سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

👩‍💻رضاخان کارشناس سایت

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه بگذارید