مسابقات جام جهانی 2022 | اطلاعات بازی‌های ایران | تقویم بازی‌ها

قرعه‌کشی جام‌جهانی‌2022 برگزارشد و تیم‌های حاضر در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال‌ملی دنیا، حریفان خود را شناختند. با گذشت ساعاتی از مراسم قرعه‌کشی، فیفا‌روزها و ساعات دقیق برگزاری مسابقات جام‌جهانی2022 قطر را اعلام کرده است. اکنون نگاهی داریم به تقویم کامل مسابقات جام جهانی 2022 به همراه اطلاعات بازی‌های ایران. دوشنبه 30 آبان 1401 (روز افتتاحیه)سنگال – […]

قرعه‌کشی جام‌جهانی‌2022 برگزارشد و تیم‌های حاضر در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال‌ملی دنیا، حریفان خود را شناختند.

با گذشت ساعاتی از مراسم قرعه‌کشی، فیفا‌روزها و ساعات دقیق برگزاری مسابقات جامجهانی2022 قطر را اعلام کرده است.

اکنون نگاهی داریم به تقویم کامل مسابقات جام جهانی 2022 به همراه اطلاعات بازی‌های ایران.

دوشنبه 30 آبان 1401

(روز افتتاحیه)سنگال – هلند؛ 13:30 | استادیوم الثمامه

(بازی‌افتتاحیه و هفته اول گروهA) انگلیس – ایران؛ 16:30 | استادیوم بین‌المللی خلیفه

(هفته اول گروه‌B) قطر – اکوادور؛ 19:30؛ استادیوم البیت

(هفته اول‌گروه‌A) آمریکا – برنده پلی‌آف اروپا؛ 22:30 | استادیوم احمد بن‌علی

(هفته‌اول‌گروه B)

سه‌شنبه 1 آذر 1401

هفته‌اول‌گروهی‌آرژانتین – عربستان سعودی؛ 13:30 | استادیوم لوسیل

(هفته‌اول‌گروه‌C)‌دانمارک -تونس؛ 16:30| استادیوم اجوکیشن سیتی

(هفته اول‌گروه D) مکزیک – لهستان؛ 19:30 | استادیوم 974

(هفته‌اول‌گروه‌C) فرانسه – برنده پلی‌آف بین‌قاره‌ای؛ 22:30 | استادیوم الجنوب

(هفته‌اول‌گروه‌D)

استادیوم اجوکیشن سیتی

چهارشنبه 2 آذر 1401هفته اول گروهی

مراکش – کرواسی؛ 13:30 | استادیوم البیت

(هفته‌اول‌گروه F) آلمان – ژاپن؛ 16:30 | استادیوم بین‌المللی خلیفه

(هفته اول‌گروه‌E) ا سپانیا – برنده پلی‌آف بین‌قاره‌ای؛ 19:30 |  استادیوم الثمامه

(هفته‌اول‌گروه‌E)‌بلژیک – کانادا؛ 22:30 | استادیوم احمد بن‌علی

(هفته‌اول‌گروه‌F)

پنج‌شنبه 3 آذر 1401هفته اول گروهی

سوئیس – کامرون؛ 13:30 | استادیوم الجنوب

(هفته‌اول گروه G) اروگوئه – کره جنوبی؛ 16:30 | استادیوم اجوکیشن سیتی

(هفته‌اول‌گروه‌H) پرتغال – غنا؛ 19:30 | استادیوم 974

(هفته‌اول‌گروه H) برزیل – صربستان؛ 22:30 | استادیوم لوسیل

(هفته‌اول‌گروه G)

جمعه 4 آذر 1401هفته دوم گروهی

برنده پلی‌آف اروپا – ایران؛ 13:30 | استادیوم احمد بن‌علی

(هفته‌دوم گروه‌B) قطر – سنگال؛ 16:30 | استادیوم الثمامه

(هفته‌دوم گروه‌A) هلند – اکوادور؛ 19:30 | استادیوم بین‌المللی خلیفه

هفته‌دوم‌گروه‌A) انگلیس – آمریکا؛ 22:30 | استادیوم البیت

(هفته دوم‌گروه‌B)

شنبه 5 آذر 1401 هفته دوم گروهی

تونس – برنده پلی‌آف بین‌قاره‌ای؛ 13:30| استادیوم الجنوب

(هفته‌دوم‌گروه‌D)‌لهستان – عربستان سعودی؛ 16:30 | استادیوم اجوکیشن سیتی

(هفته‌دوم گروه C) فرانسه – دانمارک؛ 19:30 | استادیوم 974

(هفته‌دوم‌گروه‌D)‌آرژانتین – مکزیک؛ 22:30 | استادیوم لوسیل

(هفته دوم‌گروه‌C)

یک‌شنبه 6 آذر 1401 هفته دوم گروهی

ژاپن – برنده پلی‌آف بین‌قاره‌ای؛ 13:30 | استادیوم احمد بن‌علی

(هفته‌دوم‌گروه‌E) بلژیک – مراکش؛ 16:30 | استادیوم الثمامه

(هفته دوم‌گروه F) کرواسی – کانادا؛ 19:30 | استادیوم بین‌المللی خلیفه

(هفته‌دوم‌گروه‌F) اسپانیا – آلمان؛ 22:30 | استادیوم البیت

(هفته‌دوم‌گروه‌E)

دوشنبه 7 آذر 1401 هفته دوم گروهی

کامرون – صربستان؛ 13:30 | استادیوم الجنوب

(هفته‌دوم‌گروه‌G) کره جنوبی – غنا؛ 16:30 | استادیوم اجوکیشن سیتی

(هفته دوم‌گروه‌H)وبرزیل – سوئیس؛ 19:30| استادیوم 974

(هفته‌دوم‌گروه‌G) اروگوئه – پرتغال؛ 22:30 | استادیوم لوسیل

(هفته دوم‌گروه H)

سه‌شنبه 8 آذر 1400 هفته سوم گروهی

هلند – قطر؛ 18:30 | استادیوم البیت

(هفته سوم‌گروه‌A) اکوادور – سنگال؛ 18:30 | استادیوم بین‌المللی خلیفه

(هفته ‌سوم گروه‌A) برنده پلی‌آف اروپا – انگلیس؛ 22:30 | استادیوم احمد بن‌علی

(هفته‌سوم گروه‌B) ایران – آمریکا؛ 22:30 | استادیوم الثمامه

استادیوم الثمامه

(هفته سوم‌گروه B)

چهارشنبه 9 آذر 1400 هفته سوم گروهی

تونس- فرانسه؛ 18:30 | استادیوم اجوکیشن سیتی

(هفته‌سوم گروه‌D) برنده پلی‌آف بین‌قاره‌ای – دانمارک؛ 18:30 | استادیوم الجنوب

(هفته‌سوم‌گروه D) عربستان سعودی – مکزیک؛ 22:30 | استادیوم لوسیل

(هفته‌سوم‌گروه‌C) لهستان – آرژانتین؛ 22:30 | استادیوم 974

(هفته‌سوم گروه‌C)

پنج‌شنبه 10 آذر 1400 هفته سوم گروهی

کانادا – مراکش؛ 18:30 | استادیوم الثمامه

(هفته‌سوم گروه F) کرواسی – بلژیک؛ 18:30 | استادیوم احمد بن‌علی

(هفته‌سوم گروه F) برنده پلی‌آف بین‌قاره‌ای – آلمان؛ 22:30 | استادیوم البیت

(هفته‌سوم‌گروه E) ژاپن – اسپانیا؛ 22:30 | استادیوم بین‌المللی خلیفه

(هفته‌سوم‌گروه‌E)

جمعه 11 آذر 1400 هفته سوم گروهی

کره جنوبی – پرتغال؛ 18:30 | استادیوم اجوکیشن سیتی

(هفته‌سوم‌گروه‌H)‌غنا – اروگوئه؛ 18:30 | استادیوم الجنوب

(هفته‌سوم‌گروه H) کامرون – برزیل؛ 22:30 | استادیوم لوسیل

(هفته‌سوم گروه G) صربستان – سوئیس؛ 22:30 | استادیوم 974

(هفته‌سوم‌گروه G)

شنبه 12 آذر 1401؛ یک‌هشتم نهایی‌

صدرنشین گروه A تیم دوم گروه B؛ 18:30 | استادیوم بین‌المللی خلیفه‌

صدرنشین گروه C تیم دوم گروه D؛ 22:30 | استادیوم احمد بن‌علییک‌

شنبه13 آذر 1401 یک‌هشتم نهایی

صدرنشین گروه D – تیم دوم گروه C؛ 18:30 | استادیوم الثمامه‌صدرنشین

گروه B تیم دوم گروه A؛ 22:30 | استادیوم البیتدو

شنبه 14 آذر 1401؛ یک‌هشتم نهایی

صدرنشین گروه E – تیم دوم گروه F؛ 18:30 | استادیوم الجنوب

صدرنشین گروه G – تیم دوم گروه H؛ 22:30 | استادیوم 974

سه‌شنبه 15 آذر 1401؛ یک‌هشتم نهایی

صدرنشین گروه F – تیم دوم گروه E؛ 18:30 | استادیوم اجوکیشن سیتی

صدرنشین گروه H – تیم دوم گروه G؛ 22:30 | استادیوم لوسیل

چهارشنبه و پنج‌شنبه، 16 و 17 آذر 1401؛ استراحت

روزهای استراحت

جمعه 18 آذر 1401 (یک‌چهارم نهایی)

بازی اول یک‌چهارم نهایی؛ 18:30 | استادیوم اجوکیشن سیتی

بازی دوم یک‌چهارم نهایی؛ 22:30 | استادیوم لوسیل

شنبه 19 آذر 1401 یک‌چهارم نهایی

بازی سوم یک‌چهارم نهایی؛ 18:30 | استادیوم الثمامه

بازی چهارم یک‌چهارم نهایی؛ 22:30 | استادیوم البیتیک‌

شنبه و دوشنبه، 20 و 21 آذر 1401؛ استراحت

روزهای استراحت

سه‌شنبه، 22 آذر 1401 نیمه‌نهایی

بازی اول نیمه‌نهایی؛ 22:30 | استادیوم لوسیل

چهارشنبه 23 آذر 1401 نیمه‌نهایی

بازی دوم نیمه‌نهایی؛ 22:30 | استادیوم البیت

پنج‌شنبه و جمعه 24 و 25 آذر 1401 استراحت

روزهای استراحت

شنبه 26 آذر 1401 رده‌بندی

بازی رده‌بندی؛ 18:30 | استادیوم بین‌المللی خلیفه

یک‌شنبه 27 آذر 1401 فینال

مسابقه فینال 18:30 | استادیوم لوسیل

👤رضاخان کارشناس سایت

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه ها (1)


  1. همه چیز درمورد نرخ مالیات در کشور اتریش

    […] […]

دیدگاه بگذارید