کشاورز چطور مهاجرت کند؟/کانادا

کشاورزان ودامداران، اگر که شرایط لازم داشته باشند می‌توانند از طریقه برنامه خود اشتغالی به کانادا مهاجرت کنند. ⭕دربرنامه خود‌اشتغالی، ورزشکاران‌وهنرمندان هم قادربه‌شرکت هستند‌. از نظر ادارهٔ مهاجرت کانادا کشاور و دامدار خوداشتغال کسی‌ است که: درپنج سال قبل از زمان‌ارسال پرونده خودحداقل دو سال را به کار‌اداره‌یک‌مزرعه پرداخته‌باشد‌وهمچنین‌آمادگی‌خریدواداره یک‌مزرعه پس‌از ورودبه‌کانادا را داشته‌باشد. ورود […]

کشاورزان ودامداران، اگر که شرایط لازم داشته باشند می‌توانند از طریقه برنامه خود اشتغالی به کانادا مهاجرت کنند.

دربرنامه خود‌اشتغالی، ورزشکارانوهنرمندان هم قادربهشرکت هستند‌.

از نظر ادارهٔ مهاجرت کانادا کشاور و دامدار خوداشتغال کسی‌ است که:

درپنج سال قبل از زمان‌ارسال پرونده خودحداقل دو سال را به کار‌اداره‌یک‌مزرعه پرداخته‌باشد‌وهمچنین‌آمادگی‌خریدواداره یک‌مزرعه پس‌از ورودبه‌کانادا را داشته‌باشد.

ورود کشاورزان و دامداران‌به کانادا سه شرط اصلی دارد:

حداقل‌دو‌سال‌سابقه‌کار‌با شرایطی‌که بعد‌از‌ورود‌به‌کانادا‌خوداشتغال‌خواهند‌ماند‌شرط اولیه و اساسی است.

 • حداقل ۳۵ امتیاز بیاورند
 • به کانادا ممنوع الورود نباشند
 • جزییات نحوه امتیاز بندی
 • تحصیلات، حداکثر ۲۵ امتیاز
 • سابقه کار، حداکثر ۳۵ امتیاز
 • سن، حداکثر ۱۰ امتیاز
 • آشنایی به زبان انگلیسی یا فرانسه حداکثر ۲۴ امتیاز
 • انطباق پذیری حداکثر ۶ امتیاز

🔻چنانچه فردی ۵ سال سابقه کار خود اشتغالی داشته باشد تمام ۳۵ امتیاز را کسب خواهد کرد و نیزی به کسب سایر امتیازات نیست.

 • در صورتی‌ که نیاز به کسب امتیازات زبان دارید برای زبان انگلیسی‌ بایستی مدرک IELTS و برای زبان فرانسه مدرک TEFارایه کنید.
 • توجه‌کنیدکه‌کسب مجموع ۳۵از هر یک از موارد‌بالا‌امتیازکافیست ونیازی به گرفتن امتیاز‌از‌تمامی‌مورد‌نمی‌باشد.

لطفادرنظر داشته باشید که مطابق آمار فدراسیون‌کشاورزی کانادا CFAابعاد زمین کشاورزی درکانادا بسته به استان بسیار متفاوت و از۵۹تا۴۶۶هکتار متغیر‌است.

مطابق‌آمار همین‌فدراسیون، قیمت زمین‌های‌کشاورزی بسته به استان‌های مختلف کانادا از قرار۱۳۲ تا ۱۸۴۰دلار‌کانادا به ازای هرهکتار می‌باشد و زمین‌های نزدیک به شهر‌ها گرانترمی‌باشند.

👤رضاخان کارشناس سایت دنیاب

🔺مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگـاه (1)


 1. مهاجرت معکوس چیست؟

  […] مهاجرت کشاورزان و دامداران به کانادا بخوانید […]

دیدگاه خود را بنویسید