کشاورز چطور مهاجرت کند؟/کانادا

کشاورزان ودامداران، اگر که شرایط لازم داشته باشند می‌توانند از طریقه برنامه خود اشتغالی به کانادا مهاجرت کنند. ⭕دربرنامه خود‌اشتغالی، ورزشکاران‌وهنرمندان هم قادربه‌شرکت هستند‌. از نظر ادارهٔ مهاجرت کانادا کشاور و دامدار خوداشتغال کسی‌ است که: درپنج سال قبل از زمان‌ارسال پرونده خودحداقل دو سال را به کار‌اداره‌یک‌مزرعه پرداخته‌باشد‌وهمچنین‌آمادگی‌خریدواداره یک‌مزرعه پس‌از ورودبه‌کانادا را داشته‌باشد. ورود […]

به اشتراک بگذارید:

کشاورزان ودامداران، اگر که شرایط لازم داشته باشند می‌توانند از طریقه برنامه خود اشتغالی به کانادا مهاجرت کنند.

دربرنامه خود‌اشتغالی، ورزشکارانوهنرمندان هم قادربهشرکت هستند‌.

از نظر ادارهٔ مهاجرت کانادا کشاور و دامدار خوداشتغال کسی‌ است که:

درپنج سال قبل از زمان‌ارسال پرونده خودحداقل دو سال را به کار‌اداره‌یک‌مزرعه پرداخته‌باشد‌وهمچنین‌آمادگی‌خریدواداره یک‌مزرعه پس‌از ورودبه‌کانادا را داشته‌باشد.

ورود کشاورزان و دامداران‌به کانادا سه شرط اصلی دارد:

حداقل‌دو‌سال‌سابقه‌کار‌با شرایطی‌که بعد‌از‌ورود‌به‌کانادا‌خوداشتغال‌خواهند‌ماند‌شرط اولیه و اساسی است.

 • حداقل ۳۵ امتیاز بیاورند
 • به کانادا ممنوع الورود نباشند
 • جزییات نحوه امتیاز بندی
 • تحصیلات، حداکثر ۲۵ امتیاز
 • سابقه کار، حداکثر ۳۵ امتیاز
 • سن، حداکثر ۱۰ امتیاز
 • آشنایی به زبان انگلیسی یا فرانسه حداکثر ۲۴ امتیاز
 • انطباق پذیری حداکثر ۶ امتیاز

🔻چنانچه فردی ۵ سال سابقه کار خود اشتغالی داشته باشد تمام ۳۵ امتیاز را کسب خواهد کرد و نیزی به کسب سایر امتیازات نیست.

 • در صورتی‌ که نیاز به کسب امتیازات زبان دارید برای زبان انگلیسی‌ بایستی مدرک IELTS و برای زبان فرانسه مدرک TEFارایه کنید.
 • توجه‌کنیدکه‌کسب مجموع ۳۵از هر یک از موارد‌بالا‌امتیازکافیست ونیازی به گرفتن امتیاز‌از‌تمامی‌مورد‌نمی‌باشد.

لطفادرنظر داشته باشید که مطابق آمار فدراسیون‌کشاورزی کانادا CFAابعاد زمین کشاورزی درکانادا بسته به استان بسیار متفاوت و از۵۹تا۴۶۶هکتار متغیر‌است.

مطابق‌آمار همین‌فدراسیون، قیمت زمین‌های‌کشاورزی بسته به استان‌های مختلف کانادا از قرار۱۳۲ تا ۱۸۴۰دلار‌کانادا به ازای هرهکتار می‌باشد و زمین‌های نزدیک به شهر‌ها گرانترمی‌باشند.

👤رضاخان کارشناس سایت دنیاب

🔺مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگـاه (1)


 1. مهاجرت معکوس چیست؟

  […] مهاجرت کشاورزان و دامداران به کانادا بخوانید […]

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

 • انواع کسب و کارها
 • ایرانیان خارج و داخل کشور
 • کسانی که دنبال کار میگردند
 • و…