لینک‌های استخدامی و تحصیلی در دانشگاه سوئیس

دانشگاه‌زوریخ‌سوئیس‌در جست و جوی کسانی است که دارای مدرک فوق لیسانس زبان شناسی، زبان انگلیسی خوانده باشند. برای دکترا که در آینده سوئیس‌بتوانند کارتحقیق و تدریس انجام دهند. از طریق این لینک وارد شوید و اطلاعاتتان را وارد کنید. استخدام در دانشگاه‌زوریخ‌سوئیس اگر دارای مدارک زیر می‌باشید برای استخدام اقدام کنید: فوق لیسانس شیمی فیزیک […]

دانشگاه‌زوریخ‌سوئیس‌در جست و جوی کسانی است که دارای مدرک فوق لیسانس زبان شناسی، زبان انگلیسی خوانده باشند.

برای دکترا که در آینده سوئیس‌بتوانند کارتحقیق و تدریس انجام دهند.

از طریق این لینک وارد شوید و اطلاعاتتان را وارد کنید.

استخدام در دانشگاه‌زوریخ‌سوئیس

اگر دارای مدارک زیر می‌باشید برای استخدام اقدام کنید:

دانشگاه زوریخ سوئیس
 • فوق لیسانس شیمی
 • فیزیک
 • مواد

از طریق این لینک اقدام به درخواست استخدام کنید.

 • فوق لیسانس ریاضی
 • فوق لیسانس کامپیوتر
 • مهندسی صنایع

از این لینک اقدام کنید

فوق لیسانس‌ها/شاخه‌های پزشکی

 • مهندسی پزشکی
 • عصب شناسی

از طریق این لینک اقدام کنید

مدیریتی

 • فوق‌لیسانس‌مدیریت
 • فوق‌لیسانس‌تبلیغات
 • فوق‌لیسانس‌داده پردازی

لینک مرتبط با این رشته‌ها

هوشمصنوعی

رضاخان کارشناس سایت

♦️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه بگذارید