استخدام جوشکار ترکیه

جوشکاری از جمله تخصص های می باشدکه‌بسیاری‌ازشرکت‌های‌صنعتی به آن نیاز دارند و معمولا در این حرفه قطعات فلزی یا غیر فلزی را با استفاده از روش های ذوبی یا غیر ذوبی به یکدیگر متصل می نمایند.از این رو استخدام جوشکار در ترکیه بسیار بالا بوده چرا که این کشور شتاب صنعتی یافته و به همین […]

جوشکاری از جمله تخصص های می باشدکه‌بسیاری‌ازشرکت‌های‌صنعتی به آن نیاز دارند و معمولا در این حرفه قطعات فلزی یا غیر فلزی را با استفاده از روش های ذوبی یا غیر ذوبی به یکدیگر متصل می نمایند.
از این رو استخدام جوشکار در ترکیه بسیار بالا بوده چرا که این کشور شتاب صنعتی یافته و به همین دلیل همواره تقاضای بالایی جهت‌داشتن نیروهای صنعتی زبده همچون جوشکاران ساده، جوشکاران زیر آب، جوشکاران آرگون و … خواهد داشت.

بازار کار جوشکاری در ترکیه

با توجه به این که کشور ترکیه امروزه به یکی از کشورهای توسعه یافته تبدیل گردیده است به‌همین‌جهت‌ازلحاظ‌صنعتی‌نیزبه‌پیشرفت‌فزآینده‌ای دست یافته است و به همین دلیل نیاز به نیروهای فنی و تکنیسین‌ها با مهارت بالا همواره در این کشور وجود دارد.

جایگاه‌های شغل جوشکار در ترکیه

🔹️شرکت های ماشین سازی

🔹️کشتی سازی

🔹️تولید‌قطعات‌خودروتولید تجهیزات ماشین آلات کشاورزی

🔹️تولیدانواع درب و پنجره های آهنی و غیر آهنی

🔹️تولیدانواع لوازم خانگی

🔹️جوشکاری و صافکاری نمودن انواع خودروها

حقوق و دستمزد جوشکار در ترکیه

در ترکیه حقوق یک جوشکار با توجه به موارد مختلفی تعیین‌خواهدشد که از مهمترین‌این‌مواردمی‌توان‌به‌موقعیت‌کاری‌جوشکار،میزان‌حساسیت کار، میزان مهارت جوشکار و … را می توان بیان کرد.

بنابراین کسانی که از مهارت کم در زمینه جوشکاری برخوردار بوده و در یک کارگاه معمولی مشغول به کار هستند نباید انتظار حقوق‌بسیاربالایی نیز داشته باشند چرا که به مراتب میزان حساسیت و سختی کار آنهانیز کم است.

اما کسانی که دارای مهارت بالاتر در جوشکاری هستند؛ مثلا مهارت و دانش لازم جهت جوشکاری در زیر آب، جوشکاری آرگون و … را دارند انتظار حقوق بالاتری را نیز خواهند داشت چرا که‌میزان‌خطروحساسیت کار در این شغل‌ها بالا بوده و طبیعتا درآمد زیادتری نیز خواهند داشت.

دانستن زبان ترکی استانبولی

کسانی که قصد اقامت در ترکیه و استخدام در شغل جوشکاری را دارند، بهتر است به زبان ترکی استانبولی نیز تا حد مناسبی تسلط‌داشته‌باشند.

رضاخان کارشناس سایت

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه بگذارید