درآمد حسابداران درکشورهای مختلف چقدره

متوسط درآمد سالانه حسابداران در آمریکا می‌تواند از ۸۰.۰۰۰ دلار الی ۱۲۰.۰۰۰ دلار متغیر باشد.متوسط درآمد سالانه حسابدار در آلمان بسته به سابقه کاری بین ۷۰.۰۰۰ الی ۱۴۰.۰۰۰ دلار است.متوسط دریافتی سالانه حسابداران در کانادا در حدود ۸۰.۰۰۰ دلار کانادا است.میانگین درآمد سالانه حسابداران در انگلیس حدود ۷۵.۰۰۰ دلار می‌باشد.دریافتی سالانه یک حسابدار در‌سوئد بین […]

متوسط درآمد سالانه حسابداران در آمریکا می‌تواند از ۸۰.۰۰۰ دلار الی ۱۲۰.۰۰۰ دلار متغیر باشد.
متوسط درآمد سالانه حسابدار در آلمان بسته به سابقه کاری بین ۷۰.۰۰۰ الی ۱۴۰.۰۰۰ دلار است.
متوسط دریافتی سالانه حسابداران در کانادا در حدود ۸۰.۰۰۰ دلار کانادا است.
میانگین درآمد سالانه حسابداران در انگلیس حدود ۷۵.۰۰۰ دلار می‌باشد.
دریافتی سالانه یک حسابدار در‌سوئد بین ۶۰.۰۰دلار الی‌۱۸۰.۰۰۰دلار آمریکا می‌باشدکه بستگی به سابقه کاری‌ومهارت‌حسابدار‌دارد.

مهاجرت کاری حسابدار به کانادا

آینده‌شغلی‌حسابداری‌جایگاه‌شغلی‌بالاترازحسابدار،رئیس‌بخش‌حسابداری یا حسابدار پیشرفته است.

حداکثر دستمزدحسابدار در کانادا

تقریباً برابر با ۵۸دلاراست‌شغل‌حسابداری‌ با کد ۱۱۱۱در‌لیست‌مشاغل‌مورد نیاز کانادا یا NOC جای‌ دارد.

به‌ این‌ ترتیب‌‌ امکان‌ دریافت‌ جاب‌‌ آفر ازشرکت‌ها یاکار‌فرمایان‌کانادایی‌ برای‌ این‌ شغل‌ وجود دارد.

🔹️ارائه‌ مدرک‌‌ تحصیلی‌معتبر

🔹️سابقه شغلی‌مرتبط ومدرک زبان‌انگلیسی‌یا‌فرانسوی‌

🔹️فرد حسابدار با تهیه و آماده‌سازی‌ اطلاعات‌حسابداری‌‌آن‌‌ها‌ را در اختیار بانک‌ها، مدیران درون و‌ برون‌ سازمانی‌

مقامات مالیاتی‌و مجمع عمومی سازمان مورد نظر قرار می‌دهد تا از آن‌ها استفاده نمایند.

اصلی‌ترین این مهارت‌ها عبارت‌اند از:

🔸️توانایی‌تجزیه‌‌و‌تحلیل‌مسائل،به‌منظورتصمیم‌گیری‌وحل‌مشکلات مالیاتی، بیمه‌و…

🔸️دقت بالاوتوجه به‌ جزئیات‌ مهارت‌ در ریاضیات‌ و‌توانایی کاربا کامپیوتر

🔸️نرم‌افزارهای‌حسابداری‌

🔸️رازداری‌وقابل‌اعتمادبودن‌عدم‌افشای‌اطلاعات‌داخلی‌شرکت‌نزد شرکت‌

🔸️قدرت‌سازمان‌دهی‌به‌گزارش‌های‌مالی‌

🔸️کنترل‌‌و نظارت‌بر کارسایرحسابداران‌

🔸️مسئولیت‌ پذیری پشتکار زیاد

🔸️کیفیت بالا در کار

🔸️وقت‌شناسی در تحویل گزارش‌ها

حسابدارها برای مهاجرت چه نرم‌افزارهایی بلد باشند؟

از نرم‌افزارهای حسابداری رایج درکشورهای خارجی‌که یک حسابدار باید کار با حداقل یک مورد از آن‌ها بلد باشد.

می‌توان بهfreshbooks، intuit quick books، sage 50 cloud وzoho books اشاره کرد.

البته ممکن است کارفرما موردنظر شما نرم‌افزارهای دیگری در نظر داشته باشد.

رضاخان کارشناس سایت

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید