تورنتو بهترین‌شهر جهان برای‌زنان‌شاغل

تحقیقات جدید بلومبرگ نشان می دهد ، تورنتو بهترین‌شهر در جهان ، برای زنان‌شاغل است.بر طبق این رتبه بندی شهرهای سیدنی، سنگاپور، پاریس و لندن در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.این مطالعه درباره عملکرد ۱۵شهر برتر جهان طبق استانداردهای زندگی ایده‌آل برای زنانی است که به دنبال اهداف شغلی هستند. معیارهای مورد ارزیابی در این شهرها […]

تحقیقات جدید بلومبرگ نشان می دهد ، تورنتو بهترین‌شهر در جهان ، برای زنان‌شاغل است.بر طبق این رتبه بندی شهرهای سیدنی، سنگاپور، پاریس و لندن در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.این مطالعه درباره عملکرد ۱۵شهر برتر جهان طبق استانداردهای زندگی ایده‌آل برای زنانی است که به دنبال اهداف شغلی هستند.


معیارهای مورد ارزیابی در این شهرها بدین شرح است:
•امنیت
•اجتماع
•زایمان
•برابری
•دارایی
شهرها بر اساس نقش آنها در بیزنس جهانی و جذابیت برای‌استعدادهای جهانی انتخاب شدند.بیش از۳٫۰۰۰زن ۱۸تا ۶۰ سال در۱۵شهر،موردبررسی قرار گرفتند.

۵معیار رتبه‌بندی


موضوع آینده شغلی برای زنان تازه وارد در کانادا از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.اگرچه مردان مهاجر بیشتر از زنان است، تعداد زنان نیز رو به افزایش است.این توسعه هم برای زنان و هم برای سیاستگذاران کانادایی اهمیت دارد.زیرا این گروه از مهاجران دارای امتیاز سرمایه انسانی بالایی بوده و علاوه بر کمک به اقتصاد کانادا، قادرند موقعیت مناسبی در این کشور داشته باشند.
این مطالعه در پایان به رفع کمبود نیروی کار در کانادااشاره‌کرد.۹میلیون نفر از جمعیت کانادا طی دهه آینده بازنشستهخواهندشد،وکمبودنیروی کار افزایش خواهد یافت.این بدان معناست‌که‌سیاستگذاران‌وکارفرمایان کانادایی باید شرایط شغلی بهتری را برای زنان و همچنین تازه‌واردان، بومیان ، افراد دارای معلولیت و …فراهم کنند.

کارشناس سایت: رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید