حقوق مادران در آلمان

الترن گلد Elterngeld، از اول ماه مه 2015 به مدت حداکثر 14 ماه به والدین پول پرداخت می‌شود و این مبلغ بین 300 یورو تا180یورو بسته به نوع درآمد خالص خانواده متغیر است‌یک نوع دیگر آن‌هم‌الترن گلد پلوس است که به والدینی اختصاص می‌یابد که تایلسایت آربایت دارند. آنها24ماه از الترن گلد استفاده می‌کنند و […]

الترن گلد Elterngeld، از اول ماه مه 2015 به مدت حداکثر 14 ماه به والدین پول پرداخت می‌شود و این مبلغ بین 300 یورو تا180یورو بسته به نوع درآمد خالص خانواده متغیر است‌یک نوع دیگر آن‌هم‌الترن گلد پلوس است که به والدینی اختصاص می‌یابد که تایلسایت آربایت دارند.

آنها24ماه از الترن گلد استفاده می‌کنند و مبلغ دریافتی نصف گروه قبل است؛ زیرا دوبرابر از این مزایا استفاده می‌کنند.الترن سایتElternzeit تا12ماه حق استفاده دارید.باید7هفته قبل از زایمان کتبا برای کارفرما درخواست بدهید.

مادران ۳ماه کار کنند ۳ماه بیکار

استفاده از این دوازده ماه به این‌صورت‌است‌که‌تا3سالگی‌بچه‌شما12ماه می‌توانید سرکار نروید ولی باید کارفرما را در جریان بگذارید؛ مثلا سه ماه کار، سه ماه بیکار، دوباره سه ماه کار، سه ماه بیکار،….کارفرما حق اخراج شما را ندارد.کیندر فرای بتراگ Kinder Freibetrag :

حق معافیت مالیاتی از درآمد خالص شماست.مبلغ نتویی که شما دریافت می‌کنید بیشتر از مبلغ نتویی است که در فیش حقوقی افراد بدون بچه می‌باشد.

کارشناس سایت: رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه بگذارید