۲ هفته سفر ازدبی به ایران‌متوقف شد

احمدوحیدی، وزیرکشورایران‌درباره تمهیدات‌کنترل‌وپیشگیری‌ازویروس اومیکرون‌گفت: متاسفانه‌این ویروس‌درکشورمانیزشناسایی‌شده‌ازکشور امارات یک مسافرکه ناقل‌این ویروس بوده‌به کشورما واردشده‌است. وی درادامه افزود: دراین راستا،برای‌چندکشورآفریقایی‌واروپایی‌که‌عمدتا نقطه‌اصلی‌شیوع این‌ویروس‌بوده‌اند محدودیت‌های تردد‌به ایران‌در نظر گرفته شده است. وحیدی خاطرنشان کرد: در خصوص سایر کشورها نیز در حال حاضر به مدت ۲ هفته فقط در قالب ۷ مورد شامل سفرهای دیپلماتیک، تجاری، درمانی و .. […]

احمدوحیدی، وزیرکشورایران‌درباره تمهیدات‌کنترل‌وپیشگیری‌ازویروس اومیکرون‌گفت: متاسفانه‌این ویروس‌درکشورمانیزشناسایی‌شده‌ازکشور امارات یک مسافرکه ناقل‌این ویروس بوده‌به کشورما واردشده‌است.

وی درادامه افزود: دراین راستا،برای‌چندکشورآفریقایی‌واروپایی‌که‌عمدتا نقطه‌اصلی‌شیوع این‌ویروس‌بوده‌اند محدودیت‌های تردد‌به ایران‌در نظر گرفته شده است.

وحیدی خاطرنشان کرد: در خصوص سایر کشورها نیز در حال حاضر به مدت ۲ هفته فقط در قالب ۷ مورد شامل سفرهای دیپلماتیک، تجاری، درمانی و .. است، سفر انجام می‌شود. این گروه‌ها نیز با رعایت کلیه پروتکل‌ها اجازه تردد دارند.

وزیرکشورهمچنین‌دررابطه‌با‌بازگشت‌ایرانیانی‌که‌به‌خارج‌ازکشورسفر‌کرده‌اند، گفت: شهروندان ایرانی که از این مسیرها وارد کشور می‌شوند حتماً باید کاملا واکسینه‌شده و تست منفی PCR را به همراه داشته باشند.

درصورت لزوم‌نیزمجددازآنها تست‌گرفته می‌شود وچنانچه نتیجه آزمایش‌مثبت باشد، به مراکزقرنطینه‌منتقل‌می‌شوند.

منبع: فارس

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید