۲ هفته سفر ازدبی به ایران‌متوقف شد

احمدوحیدی، وزیرکشورایران‌درباره تمهیدات‌کنترل‌وپیشگیری‌ازویروس اومیکرون‌گفت: متاسفانه‌این ویروس‌درکشورمانیزشناسایی‌شده‌ازکشور امارات یک مسافرکه ناقل‌این ویروس بوده‌به کشورما واردشده‌است. وی درادامه افزود: دراین راستا،برای‌چندکشورآفریقایی‌واروپایی‌که‌عمدتا نقطه‌اصلی‌شیوع این‌ویروس‌بوده‌اند محدودیت‌های تردد‌به ایران‌در نظر گرفته شده است. وحیدی خاطرنشان کرد: در خصوص سایر کشورها نیز در حال حاضر به مدت ۲ هفته فقط در قالب ۷ مورد شامل سفرهای دیپلماتیک، تجاری، درمانی و .. […]

به اشتراک بگذارید:

احمدوحیدی، وزیرکشورایران‌درباره تمهیدات‌کنترل‌وپیشگیری‌ازویروس اومیکرون‌گفت: متاسفانه‌این ویروس‌درکشورمانیزشناسایی‌شده‌ازکشور امارات یک مسافرکه ناقل‌این ویروس بوده‌به کشورما واردشده‌است.

وی درادامه افزود: دراین راستا،برای‌چندکشورآفریقایی‌واروپایی‌که‌عمدتا نقطه‌اصلی‌شیوع این‌ویروس‌بوده‌اند محدودیت‌های تردد‌به ایران‌در نظر گرفته شده است.

وحیدی خاطرنشان کرد: در خصوص سایر کشورها نیز در حال حاضر به مدت ۲ هفته فقط در قالب ۷ مورد شامل سفرهای دیپلماتیک، تجاری، درمانی و .. است، سفر انجام می‌شود. این گروه‌ها نیز با رعایت کلیه پروتکل‌ها اجازه تردد دارند.

وزیرکشورهمچنین‌دررابطه‌با‌بازگشت‌ایرانیانی‌که‌به‌خارج‌ازکشورسفر‌کرده‌اند، گفت: شهروندان ایرانی که از این مسیرها وارد کشور می‌شوند حتماً باید کاملا واکسینه‌شده و تست منفی PCR را به همراه داشته باشند.

درصورت لزوم‌نیزمجددازآنها تست‌گرفته می‌شود وچنانچه نتیجه آزمایش‌مثبت باشد، به مراکزقرنطینه‌منتقل‌می‌شوند.

منبع: فارس

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…