۹شغل دولتی که مقیمان دبی می‌توانند درخواست دهند

ادارات دولتی در دبی به دنبال پر کردن چندین جای خالی هستند‌که برای مهاجران نیز باز است و برخی از آنها حقوق ماهانه تا 30هزاردرهم (بیش از 8100 دلار آمریکا) ارائه می‌دهند. ادارات دولتی استخدام کننده دفتر رسانه دولتی دبی اداره بهداشت دبی گردشگری دبی و مؤسسه زنان دبی این مشاغل در پورتال شغلی دولت […]

به اشتراک بگذارید:

ادارات دولتی در دبی به دنبال پر کردن چندین جای خالی هستند‌که برای مهاجران نیز باز است و برخی از آنها حقوق ماهانه تا 30هزاردرهم (بیش از 8100 دلار آمریکا) ارائه می‌دهند.

ادارات دولتی استخدام کننده

  • دفتر رسانه دولتی دبی
  • اداره بهداشت دبی
  • گردشگری دبی و مؤسسه زنان دبی

این مشاغل در پورتال شغلی دولت دبی قرار گرفته‌اند.

برخی‌ازمشاغلی‌که برای همه‌ملیت‌ها آزاد است

۱_فوق تخصص زنان و زایمان (بیمارستان دبی)

کارفرما: اداره بهداشت دبی شرایط: فارغ التحصیلی از یک دانشکده پزشکی معتبر با عضویت یا فلوشیپ‌هیئت مدیره یا معادل آن

مسئولیت ها : ارائه مراقبت های بهینه به بیمارانی که برای بررسی، تشخیص و درمان یا جراحی مراجعه می کنند ، با توجه به تخصصش‌.

شرکت در فعالیت‌های آموزشی در بخش و ارائه سمینارها به طور منظم حقوق: 20 هزار تا 30 هزار دره

۲_ادیتور (عربی) کارفرما: دفتر رسانه ای دبی

شرایط مورد نیاز: مدرک لیسانس در روزنامه نگاری، ارتباطات، چند رسانه‌ای یا مطالعات رسانه‌ای

مسئولیت‌ها: توسعه و اجرای‌برنامه‌وبودجه‌اداره‌اموررسانه‌ای‌استراتژیک کمک به سردبیر ارشد در توسعه و یکپارچه‌سازی محتوا

حقوق: کمتر از 10 هزار درهم

3- سردبیر ارشد (عربی) کارفرما: دفتر رسانه‌ای دبی

شرایط مورد نیاز: مدرک لیسانس در روزنامه نگاری، ارتباطات، چند رسانه‌ای یا مطالعات رسانه‌ای

مسئولیت ها: مشارکت در توسعه و تطبیق برنامه و بودجه اداره امور رسانه‌ای استراتژیک در راستای اهداف سازمانی

حقوق: 10 هزار تا 20 هزار درهم

4- روانشناس (بیمارستان تخصصی کودکان الجلیله)

کارفرما: اداره بهداشت دبیشرایط مورد نیاز: مدرک لیسانس روانشناسی و حداقل شش سال سابق کار با مدرک فوق لیسانس در روانشناسی بالینی از یک موسسه / کالج / دانشگاه معتبر یا مدرک لیسانس روانشناسی، مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و روانشناسی (دکتر روانشناسی)حداقل 2 سال تجربه به عنوان روانشناس بالینی در یک محیط بالینی چند رشته‌ای یا بیمارستان یا ارائه دهنده خدمات سلامت روان یا حداقل 1 سال به عنوان روانشناس بالینی در یک محیط بالینی چند رشته‌ای یا بیمارستان یا ارائه دهنده خدمات بهداشت روان

5- فوق تخصص جراحی عمومی (بیمارستان دبی)

کارفرما: اداره بهداشت دبیشرایط: فارغ التحصیلی از یک دانشکده پزشکی معتبر با عضویت / فلوشیپ / هیئت‌مدیره‌یامعادل‌آن

مسئولیت ها : ارائه مراقبت‌های بهینه به بیمارانی که برای بررسی، تشخیص و درمان پزشکی یا جراحی مراجعه می‌کنند. شرکت در فعالیت‌های آموزشی در بخش و ارائه سمینارها به طور منظم

6- کارشناس ارشد ثبت احوال – طب داخلی (بیمارستان‌دبی)

کارفرما: اداره بهداشت دبی شرایط: فارغ التحصیلی از یک دانشکده پزشکی معتبر با عضویت یا فلوشیپ / هیئت مدیره یا معادل آن. مسئولیت ها : ارائه مراقبت های بهینه به بیمارانی که برای بررسی، تشخیص و درمان یا جراحی مراجعه می‌کنند ، با توجه به تخصصش. شرکت در فعالیت های آموزشی در بخش و ارائه سمینارها به طور منظم

حقوق: 20 هزار تا 30 هزار درهم

7-کمک پرستار (بیمارستان دبی)

کارفرما: اداره بهداشت دبی

شرایط مورد نیاز: لیسانس پرستاری یا معادل آن ، دریافت‌مجوزDHA، تجربه 2 ساله در یک مرکز مراقبت های حاد با ظرفیت بیش از 100 تخت

حقوق: کمتر از 10 هزار درهم

8- مهندس داده کارفرما: گردشگری دبی

شرایط مورد نیاز:لیسانس در رشته مرتبط ، 3-5سال تجربه مرتبط ، تجربه کلی8ساله، سفرهای گاه به گاه در امارات و خارج از کشور

9- مربی بدنسازی‌

کارفرما: مؤسسه زنان دبی

شرایط: دیپلم در رشته مربوطه

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…