راه‌اندازی پروژه‌های خلاقانه در چند دقیقه

دبی پلتفرم جدیدی را در پلتفرم الکترونیکی یکپارچه سرمایه گذاری در دبی‌راه اندازی کرده است تا افراد خلاق و با استعداد بتوانند پروژه‌های خود را در عرض چند دقیقه ایجاد و راه اندازی کنند.اداره فرهنگ‌وهنر دبی با همکاری دپارتمان اقتصاد وگردشگری سفرخلاقان را راه اندازی کردکه پروژه‌های دبی‌را درعرض چنددقیقه بر روی یک پلت فرم […]

به اشتراک بگذارید:

دبی پلتفرم جدیدی را در پلتفرم الکترونیکی یکپارچه سرمایه گذاری در دبی‌راه اندازی کرده است تا افراد خلاق و با استعداد بتوانند پروژه‌های خود را در عرض چند دقیقه ایجاد و راه اندازی کنند.اداره فرهنگ‌وهنر دبی با همکاری دپارتمان اقتصاد وگردشگری سفرخلاقان را راه اندازی کردکه پروژه‌های دبی‌را درعرض چنددقیقه بر روی یک پلت فرم ایجاد می‌کند.

مرکز جهانی برای فرهنگ در دبی

درماه آوریل‌دولت، استراتژی اقتصادخلاق دبی رابرای توسعه‌بخش‌خلاق درامارات ازطریق فراهم‌کردن شرایط‌قانونی، سرمایه‌گذاری وفنی‌لازم برای رشد این بخش وهمچنین افزایش جذابیت امارات برای استعدادها، سرمایه‌گذاران وکارآفرینان‌راه‌اندازی‌کرد.امارت قصد دارد یک مرکز جهانی برای فرهنگ، یک مرکز رشد خلاقیت و یک مرکز شکوفا برای استعدادها باشد.فعالیت‌های خلاقانه شامل طیف گسترده ای از زمینه‌ها است که به شش بخش اصلی تقسیم می شوند:

میراثفرهنگی‌وطبیعی،کتاب‌ومطبوعات،هنرهای‌نمایشی‌وجشن، رسانه‌های‌دیداری‌و‌شنیداری‌وتعاملی،هنرهای‌تجسمی‌و‌صنایع‌دستی‌و طراحی‌و‌خدمات‌خلاقانه.

چهارنوع مجوزهای خلاق

مجوز‌تریدر، که برای ملیت‌های مختلف در دسترس است‌وبه‌فریلنسرها اجازه می‌دهد از خانه کار کنند. مجوز انطلاق، که برای‌شهروندان‌مستقل امارات و شورای همکاری خلیج است.

مجوزفوری ومعاف از پرداخت هزینه

برای‌صاحبان شرکت‌های تازه تاسیس ازهمه ملیت‌ها است و مجوز راه اندازیSMEکه در اختیار صاحبان استارت آپ اماراتی و شهروندان شورای همکاری خلیج است که به مدت5سال از پرداخت هزینه معاف خواهند بود.کارآفرینان خلاق همچنین می‌توانندگواهی تاسیس صادر شده توسط اداره فدرال هویت و شهروندی و به دنبال آن یک پورتال پرداخت برای دریافت مجوز دریافت کنند.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…