رکورد ۸ساله املاک در دبی شکسته شد

بخش املاک و مستغلات دبی 55651 معامله فروش به ارزش 135.4 میلیارددرهم‌در11ماهه‌اول‌سال2021ثبت‌کرده‌است. براساس‌اطلاعات‌منتشرشده‌توسطPropertyFinder‌ درروزدوشنبه،ارزش‌معاملات‌فروش‌املاک‌ومستغلات88.39 درصدبیشترازکل‌سال‌2020است‌وبالاترین‌رقم‌فروش‌سالانه‌ ازسال2014است. بالاترین معاملات ملک در دبی اکسپو2020دبی همچنان بربخش‌های مختلف امارت، به ویژه بخش املاک و مستغلات تأثیر مثبت دارد زیرا نوامبر بالاترین‌آمارفروش‌ماهانه در هشت سال گذشته را به ثبت رساند. این دومین ماه متوالی بود که معاملات ملکی در […]

به اشتراک بگذارید:

بخش املاک و مستغلات دبی 55651 معامله فروش به ارزش 135.4 میلیارددرهم‌در11ماهه‌اول‌سال2021ثبت‌کرده‌است.

براساس‌اطلاعات‌منتشرشده‌توسطPropertyFinder

درروزدوشنبه،ارزش‌معاملات‌فروش‌املاک‌ومستغلات88.39

درصدبیشترازکل‌سال‌2020است‌وبالاترین‌رقم‌فروش‌سالانه‌

ازسال2014است.

بالاترین معاملات ملک در دبی

اکسپو2020دبی همچنان بربخش‌های مختلف امارت، به ویژه بخش املاک و مستغلات تأثیر مثبت دارد زیرا نوامبر بالاترین‌آمارفروش‌ماهانه در هشت سال گذشته را به ثبت رساند.

این دومین ماه متوالی بود که معاملات ملکی در ماه نوامبر به بالاترین حد خود در هشت سال گذشته رسید.

نوامبر2021شاهد7000معامله فروش به ارزش17.96میلیارد درهم بود که از زمانی که دولت شروع به انتشار عمومی داده‌ها کرد، این بهترین نوامبر در تاریخ است.

جالب توجه است‌که املاک و مستغلات دبی شاهد بهترین ماه اکتبر در طول هشت سال‌گذشته نیز بوده است‌زیراسرمایه‌گذاران13.12میلیارد درهم دربخش املاک ازطریق5352معامله سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

نمایشگاه اکسپو و فروش بیشتر ملک

ازابتدای نمایشگاه‌اکسپو2020در دبی،12352معامله خرید و فروش املاک‌به‌ارزش31.08میلیارددرهم‌انجام‌شده‌است.این‌شامل7000معامله فروش خانه های دوم به ارزش19.84میلیارد درهم و5352معامله فروش خارج از برنامه به ارزش11.24میلیارد درهم است.

درمقایسه‌نوامبر2021با ماه اکتبر2021، ارزش وحجم معاملات خارج ازبرنامه بیش از50درصد وحجم معاملات خریددوم‌بیش‌از17.4درصد و ارزش 27.6 درصد افزایش یافته‌است.

با‌نگاهی به‌کل معاملات، ارزش کل‌معاملات نسبت به اکتبر36.9درصد و حجم30.8درصد افزایش یافته‌است.

در مقایسه عملکرد کلی ماه در مقایسه با نوامبر 2020، نوامبر 2021 80.4 درصد بیشتر تراکنش داشته که 138.8 درصد ارزش تراکنش بیشتری‌داشته‌است.برای‌مقایسه‌واقعی‌تر،وقتی‌آن‌رابانوامبر2019مقایسه می کنیم، نوامبر 2021 45.4 درصد بیشتر تراکنش داشت که 104.2 درصد ارزش بیشتری داشت.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…