سیاست‌دولت ائتلافی آلمان، مهاجرت‌آسان‌تر می‌شود

شمارتابعیت‌های دوگانه دوبرابر خواهدشد و روند پیوستن‌اعضای خانواده مهاجران و امکان دریافت ویزا تسهیل می‌گردد. این موارد تنها بخشی از سیاست مهاجرتی دولت ائتلافی جدید آلمان است که اعلام شده‌اند.بازبینی اساسی در قانون تابعیت و مهاجرت آلمان از موارد کانونی قرارداد ائتلاف دولت آتی فدرال آلمان است.در سند۱۷۸صفحه‌ای حزب سوسیال‌دموکرات، سبزها ودموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) در […]

شمارتابعیت‌های دوگانه دوبرابر خواهدشد و روند پیوستن‌اعضای خانواده مهاجران و امکان دریافت ویزا تسهیل می‌گردد.

این موارد تنها بخشی از سیاست مهاجرتی دولت ائتلافی جدید آلمان است که اعلام شده‌اند.بازبینی اساسی در قانون تابعیت و مهاجرت آلمان از موارد کانونی قرارداد ائتلاف دولت آتی فدرال آلمان است.در سند۱۷۸صفحه‌ای حزب سوسیال‌دموکرات، سبزها ودموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) در این زمینه آمده است:

ما خواستار آغازی تازه در سیاست مهاجرتی و هم‌پیوندی اجتماعی هستیم، آن گونه که برازنده یک کشور مهاجرت‌‌پذیر مدرن است.

تابعیت‌آلمان‌پس از ۵سال

امکان درخواست تابعیت پس از پنج سال به طور مشخص قرار است دریافت تابعیت آلمان تسهیل و پس از گذشت مدت پنج سال از اقامت قانونی در آلمان امکان‌پذیر گردد.این مدت در صورت وجودتوانمندی‌های خاص هم‌پیوندی (Integration) می‌تواند حتا به سه سال نیز کاهش یابد.کودکانی که از والدین خارجی در آلمان به دنیا می‌آیند، در صورتی که یکی از والدین به مدت پنج سال در آلمان اقامت قانونی داشته‌باشد، از بدو تولد آلمانی محسوب می‌شوند.چنان‌که در قرارداد ائتلاف‌آمده است، مهاجرت باید پیش‌بینی‌پذیر و واقع‌بینانه‌شکل گیرد و از شمار مهاجرت خارج از قاعده کاهش یابد.

ائتلاف دولت جدید آلمان

این دولت‌می‌خواهد به روند رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی سرعت ببخشد و بدین گونه از بار سنگین اداره فدرال برای مهاجرت و پناهجویان بکاهد.از سوی دیگر، اعطای ویزا باید دیجیتالیزه شود و روند آن تسریع گردد و ممنوعیت کار برای کسانی که هم‌اکنون در آلمان زندگی می‌کنندباید برچیده شود.

لوئیز آمتسبرگ، نماینده حزب سبزها در پارلمان بوندستاگ آلمان در این رابطه می‌گوید:

ما به عنوان یک ائتلاف می‌خواهیم بر سیاست پناهندگی محدودساز سال‌های اخیر نقطه پایان بگذاریم و این امکان را برای کسانی فراهم کنیم که برای همیشه در آلمان زندگی می‌کنند و یا پیش‌بینی می‌شود که برای همیشه در آلمان زندگی خواهند کرد؛ و آن‌ها این امکان را داشته باشند که بدون تمایز، به اقامت خود تثبیت ببخشند، کار کنند و امکان زبان‌آموزی بیابند.خانم آمتسبرگ می‌افزاید: این‌ها نکات مهمی است که متناسب با یک کشور مهاجرپذیر مدرن است و در واقع به معنای یک تغییر پارادیم خواهد بود.

نگرانی اپوزیسیون از افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی

رالف برینکهاوس، رئیس فراکسیون دو حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی که امروز پس از ۱۶ سال در کرسی‌های اپوزیسیون در پارلمان نشسته‌اند، نسبت به این طرح‌های دولت ائتلافی جدید به‌دیده‌تردید‌می‌نگرد.برینکهاوس‌می‌گوید: ما تا کنون چنین راهگشایی خشنی در حوزه مهاجرت نداشته‌ایم. نگرانی شدید ما در این است که این سیاست به عامل بزرگی در هجوم مهاجران غیرقانونی به کشور تبدیل گردد. او معتقد است، این‌که افرادی بدون مبنای حقوقی به آلمان بیایند و پس از مدتی اجازه یابند که در اینجا زندگی کنند،سیاست غلطی است.

اما در اوایل سال جاری میلادی وزیران ۱۶ ایالت آلمان از دولت فدرال خواسته بودند تا مقررات تابعیت را آسان‌تر سازد. آنگلامرکل،صدراعظم آلمان در سال ۲۰۰۷ کنفرانس وزیران امور همپیوندی (اینتگراسیون) را پایه‌گذاری کرد که وظیفه این کنفرانس ایجاد هماهنگی در سیاست مهاجرت‌پذیری در سطوح ایالت و فدرال بوده است.

درفراخوان‌اکثریت این‌وزیران دراوایل‌سال‌جاری‌ازدولت‌فدرال‌خواسته شده بود تا‌تغییراتی‌درقوانین دراین زمینه، براساس‌توافق‌های‌ائتلافی آن زمان، ایجادشود.

شمار نازل تابعیت دوگانه بر اساس قوانین کنونی، آلمان در سطح اروپا دارای کمترین شمار افراد با تابعیت دوگانه است. بزرگترین گروهی که از پیشنهادهای تسهیل تابعیت دوگانه و روند مهاجرت به آلمان بهره‌مند خواهند شد، ترکیه‌ای‌های دارای پیشینه مهاجرتی هستند.

مهاجران ترک تبار

در آلمان هم‌اکنون حدود سه میلیون نفر با تبار ترکیه زندگی می‌کنند. این مهاجران‌نخستین بار درسال‌های دهه۱۹۶۰به عنوان کارگر میهمان به آلمان‌فدرال آمدندو اکثر آن‌ها در این کشور ماندگار شدند بر اساس قوانین کنونی، کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها از تابعیت دوگانه آلمانی و ترکیه‌ای برخوردارند. یک پژوهش مرکز پیشرفت آمریکامی‌گوید که ۵۵درصد این مهاجران ترکیه‌ای به آلمان تنها دارای تابعیت ترکیه هستند.

گولای تورکمن

جامعه‌شناس‌مرکزعلوم‌پژوهش‌های‌اجتماعی‌برلین‌که‌درزمینه‌حرکت‌های مهاجرتی ترکیه‌ای‌ها تحقیق می‌کند، از سیاست جدید در مورد بازبینی قانون تابعیت استقبال می‌کند؛ به ویژه در مورد ترکیه‌های مقیم آلمان که بزرگترین سهم خارجی‌های این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

دلبستگی به ترکیه

خانم تورکمن می‌گوید: علت اصلی این پرسش که چرا جمعیت ترک‌تبار تابعیت آلمان را رد می‌کنند، شرط ترک تابعیت از کشور ترکیه است.این امر در مورد نسل‌های سالمند بیشتر صدق می‌کند، زیرا حس تعلق آن‌ها به میهن قبلی بسیار قوی بوده است.او می‌افزاید که طرح‌های دولت جدید آلمان بی‌شک در میان جمعیت‌ترکیه‌ای‌آلمان‌به‌افزایش‌درخواست‌ها برای تابعیت خواهد انجامید؛ همان‌طور که در سال ۲۰۰۰ در پی تسهیل روند دریافت تابعیت آلمان شاهد آن بودیم. نماینده حزب سبزها در مورد این مسئله که بسیاری در آلمان درخواست تابعیت نداده‌اند، مسئولیت آن را متوجه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی می‌داند.

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید