رکورد مجدد آلمان درمبتلایان کرونا و قوانین جدید

در ظرف‌شبانه‌روزگذشته منتهی‌به‌جمعه۱۹نوامبر۵۳هزارمبتلای‌تازه‌کرونا در آلمان‌شناسایی‌شده و۲۰۱نفرجان‌خود را از دست دادند. این رقم بالاترین میزان ابتلای روزانه به کرونا از آغاز همه‌گیری در آلمان است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد.بنا‌‌به‌آماری‌که‌صبح روزجمعه‌۲۸‌آبان(۱۹ نوامبر)از سوی‌انستیتو روبرت کخ آلمان‌منتشرشد، شاخص‌شماربیماران‌درصدهزارنفربه۳۴۰،۷نفر افزایش‌یافته‌است. تعداد واقعی مبتلایان کوید۱۹ آلمان این میزان در هفته گذشته ۲۳۲،۱ […]

به اشتراک بگذارید:

در ظرف‌شبانه‌روزگذشته منتهی‌به‌جمعه۱۹نوامبر۵۳هزارمبتلای‌تازه‌کرونا در آلمان‌شناسایی‌شده و۲۰۱نفرجان‌خود را از دست دادند. این رقم بالاترین میزان ابتلای روزانه به کرونا از آغاز همه‌گیری در آلمان است.

شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد.بنا‌‌به‌آماری‌که‌صبح روزجمعه‌۲۸‌آبان(۱۹ نوامبر)از سوی‌انستیتو روبرت کخ آلمان‌منتشرشد، شاخص‌شماربیماران‌درصدهزارنفربه۳۴۰،۷نفر افزایش‌یافته‌است.

تعداد واقعی مبتلایان کوید۱۹ آلمان

این میزان در هفته گذشته ۲۳۲،۱ نفر بود. در ظرف ۲۴ ساعت گذشته جمعه ۱۹ نوامبر بیش از ۵۳ هزار مبتلای تازه کرونا در آلمان شناسایی شده‌اند.به‌گفته‌مقامات آلمانی ولی تعداد واقعی موارد ابتلا به کرونا می‌تواند فراتر از این رقم باشد.یک هفته پیش این رقم ۴۸ هزار و ۶۴۰ نفر بوده است.شمارمراجعان به‌بیمارستان‌ها نیز پیوسته‌افزایش‌می‌یابد و حتی‌در مواردی‌تاخیر‌در پذیرش به‌دلیل‌تعداد زیادبیماران‌گزارش‌شده است.تعداد بیمارانی که باید با دستگاه تنفس کنند نیز روز به روز بیشتر می‌شود.

شمار فوتی‌های کرونا آلمان در ۱۹نوامبر

براساس آخرین‌اطلاعاتی‌که‌صبح روزجمعه‌۱۹نوامبر(۲۸آبان)انتشاریافته طی۲۴ساعت گذشته۲۰۱مورد فوتی درسراسرآلمان ثبت‌شده‌است.یک هفته پیش شمار فوتی‌ها ۱۹۱ نفر بوده است.

تعداد‌کل‌موارد‌ثبت‌شده‌ابتلا‌به‌کرونادرآلمان‌ازآغاز‌همه‌گیری‌به‌پنج‌میلیون‌و۲۴۸هزارو۲۹۱نفررسیده‌وتعدادکل‌فوتی‌های‌کرونا۹۸هزارو۷۳۹نفر

بوده‌است.

قوانین جدید وضعیت اضطراری کرونا آلمان

قوانین جدید کرونای دولت آلمان‌قوانین مربوط به وضعیت اضطراری کرونا در ۲۵ نوامبر در آلمان به پایان خواهد رسید. در ازای آن فهرستی از اقدامات اجرا خواهند شد.

ازنظرحقوقی‌درمقایسه‌باقانون‌پیشین،ازاین‌پس‌دولت‌های‌ایالتی‌نمی‌توانندبه تنهایی‌دستوربستن عمومی‌مدارس، اماکن کسب، رستوران‌ها و یا ورزشگاه‌ها را صادر کنند.

براساس‌قانون‌جدید،قاعده‌سه‌گانه3G(بهبودیافته،واکسینه‌شده‌وتست‌شده) در محل‌کار و ترددبا وسائل‌نقلیه‌عمومی‌به‌اجرادرخواهدآمد.کارکنان خانه‌های سالمندان و خوابگاه‌های جمعی و مراکز بهداشت و درمان هر روز موظف به انجام تست کرونا خواهند بود.دولت‌های ایالتی می‌توانند همچون گذشته دستور محدودیت تماس در فضاهای خصوصی و عمومی را صادر کنند.

شهرها با بیشترین مبتلایان کوید۱۹

شاخص کلیدی برای وضع و اعمال محدودیت‌های کرونایی در آلمان، موارد بستری شدن در بیمارستان در میان ۱۰۰ هزار نفر طی هفت روز است.در مورد این شاخص کلیدی باید این نکته را نیز در نظر داشت که آمار بستری‌شدگان در بیمارستان تا حدی با تأخیر اعلام می‌شوند.اما اگر میزان بستری شدن از شاخص شش بالا برود شامل قانون 2G-Plus می‌شود که در این صورت گواهی تست کرونا حتی ازافرادواکسینه‌شده و بهبود‌یافته نیز درخواست خواهد شد.در حال حاضر تنها ایالت‌های هامبورگ، نیدرزاکسن، زارلند و شلسویگ-هولشتاین زیر شاخص سه قرار گرفته‌اند. بالاترین رقم شاخص بستری شدن را ایالت تورینگن با شاخص ۱۸ و نیم دارد.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…