سرمایه گذاری در ترکیه همچنان توسط ایرانیان

ایرانیان همچنان در صدر خریداران خانه و سرمایه‌گذاری در ترکیه قرار دارند براساس‌داده‌های‌سازمان آمار ترکیه‌(TÜİK)،فروش‌مسکن‌به‌اتباع‌خارجی درترکیه درماه‌اکتبر نسبت به‌ماه مشابه‌سال قبل12.1درصد افزایش یافته‌وبه5893دستگاه خانه‌رسید. اتباع ایرانی در ماه اکتبر با خرید 1265 دستگاه خانه درصدرخریداران خانه و سرمایه‌گذاری در ترکیه قرار گرفتند. براین‌اساس درماه‌اکتبرمجموعا137هزار و401خانه‌درترکیه‌فروخته شده‌که5893مورد آن‌خریداران‌خارجی‌بودند. سهم فروش خانه به اتباع خارجی از کل […]

ایرانیان همچنان در صدر خریداران خانه و سرمایه‌گذاری در ترکیه قرار دارند

براساس‌داده‌های‌سازمان آمار ترکیه‌(TÜİK)،فروش‌مسکن‌به‌اتباع‌خارجی درترکیه درماه‌اکتبر نسبت به‌ماه مشابه‌سال قبل12.1درصد افزایش یافته‌وبه5893دستگاه خانه‌رسید.

اتباع ایرانی در ماه اکتبر با خرید 1265 دستگاه خانه درصدرخریداران خانه و سرمایه‌گذاری در ترکیه قرار گرفتند.

براین‌اساس درماه‌اکتبرمجموعا137هزار و401خانه‌درترکیه‌فروخته شده‌که5893مورد آن‌خریداران‌خارجی‌بودند.

سهم فروش خانه به اتباع خارجی از کل فروش خانه در ترکیه 4.3 درصد بود.

در ماه اکتبر در استانبول 2464 دستگاه واحد مسکونی به فروش رسید.استانبول در جایگاه اول خرید خانه توسط اتباع خارجی قرار گرفت.پس از استانبول به ترتیب آنتالیا با فروش 1385 واحد و آنکارا با 359 واحد خانه در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید