کانادایی‌ها و حمایتشان از ورود مهاجران

نظرسنجی جدید موسسه Environics نشان می‌دهد با وجود همه‌گیری کرونا، اکثریت کانادایی‌ها همچنان دیدگاه‌های مثبتی در مورد جنبه‌های اصلی مهاجرت دارند.موسسهEnvironicsبین7تا23سپتامبر2021با2000کانادایی مصاحبه تلفنی انجام داد تا ببیند آیا دیدگاه آنها در مورد مهاجرت و پناهندگان در طول سال گذشته تغییر کرده است یا خیر. اکثریت‌کانادایی‌ها از برنامه‌های مهاجرتی موجود حمایت می‌کنند و معتقدند که مهاجران […]

نظرسنجی جدید موسسه Environics نشان می‌دهد با وجود همه‌گیری کرونا، اکثریت کانادایی‌ها همچنان دیدگاه‌های مثبتی در مورد جنبه‌های اصلی مهاجرت دارند.
موسسهEnvironicsبین7تا23سپتامبر2021با2000کانادایی مصاحبه تلفنی انجام داد تا ببیند آیا دیدگاه آنها در مورد مهاجرت و پناهندگان در طول سال گذشته تغییر کرده است یا خیر.

اکثریت‌کانادایی‌ها از برنامه‌های مهاجرتی موجود حمایت می‌کنند و معتقدند که مهاجران برای اقتصاد کشورشان مفید هستند و نقش مهمی در رشد جمعیت کشور دارند.

براساس یافته‌های موسسه تحقیقات، دیدگاه کانادایی‌ها در پاییز2021 در نظرسنجی Focus Canada، در مورد مهاجرت و پناهندگان در یک سال گذشته “تقریبا ثابت” بوده است.

دراین‌نظرسنجی‌آمده است:اکثریت مردم از برنامه‌های مهاجرتی فعال‌فعلی حمایت می‌کنند، ورود مهاجران را برای اقتصاد کانادا مفید می‌دانند و معتقدند که آنها برای ایجادتعامل‌درجمعیت‌کشورمهم‌هستند.

این گزارش در زمانی ارائه می شود که کانادا در حال عبور از مرحله بحرانی همه گیری فعلی کرونا است.

مسائل مهاجرت دراین مدت تاحدودی به‌حاشیه رفته‌است، اما مجددا شروع به کار کرده است.

بنابراین، اهداف‌این‌نظرسنجی‌تا‌حدی درک ازاین‌موضوع بودکه‌چگونه چالش‌هاواسترس‌های سال‌گذشته برظرفیت‌کانادایی‌ها برای‌گشودن مرزهای‌خودبرای‌خارجی‌هاتأثیر گذاشته‌است.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه بگذارید