61 درصد جوانان ترکیه در آرزوی مهاجرت

بر اساس‌نتایج منتشرشده از یک مطالعه اجتماعی مرکز تحقیقات اقتصادی استانبول، 61 درصد جوانان ترکیه برای زندگی بهتر به مهاجرت فکر می‌کنند. این تحقیقات‌که دربین جوانان18تا30سال انجام شده‌است، نشان می‌دهد که 83 درصد جوانان ترکیه نگران وضعیت اقتصادی خانواده هایشان هستند. نتیجه این تحقیقات نشان می‌دهد که 29 درصد جوانان ترکیه در امرار معاش دچار […]

بر اساس‌نتایج منتشرشده از یک مطالعه اجتماعی مرکز تحقیقات اقتصادی استانبول، 61 درصد جوانان ترکیه برای زندگی بهتر به مهاجرت فکر می‌کنند.

این تحقیقات‌که دربین جوانان18تا30سال انجام شده‌است، نشان می‌دهد که 83 درصد جوانان ترکیه نگران وضعیت اقتصادی خانواده هایشان هستند.

نتیجه این تحقیقات نشان می‌دهد که 29 درصد جوانان ترکیه در امرار معاش دچار مشکل هستند.

همچنین تنها 13 درصد جوانان اعلام کرده‌اند که با درآمد خود به راحتی می‌توانند زندگی کنند.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه بگذارید