ورود ۱۶ هزار گردشگر ایرانی به شهر وان دریک‌ماه گذشته

طی ماه گذشته حدود 16 هزار گردشگر ایرانی با عبور از گذرگاه مرزی کاپی‌کوی وارد شهر وان شدند. درپی‌لغومحدودیت‌ها درگذرگاه‌های مرزی‌ترکیه با ایران‌که به دلیل شیوع ویروس‌کرونا برای‌مدت‌طولانی برای ترددبسته‌شده بود، هزاران‌گردشگر ایرانی‌وارد شهروان‌شدند. گذرگاه‌مرزی‌کاپی‌کوی (رازی) که یکی از مهمترین‌گذرگاه‌های مرزی بین ترکیه و ایران است و به‌دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا در24مارس2020 تعطیل‌شده بود، در17سپتامبر سال جاری […]

طی ماه گذشته حدود 16 هزار گردشگر ایرانی با عبور از گذرگاه مرزی کاپی‌کوی وارد شهر وان شدند.

درپی‌لغومحدودیت‌ها درگذرگاه‌های مرزی‌ترکیه با ایران‌که به دلیل شیوع ویروس‌کرونا برای‌مدت‌طولانی برای ترددبسته‌شده بود، هزاران‌گردشگر ایرانی‌وارد شهروان‌شدند.

گذرگاه‌مرزی‌کاپی‌کوی (رازی) که یکی از مهمترین‌گذرگاه‌های مرزی بین ترکیه و ایران است و به‌دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا در24مارس2020 تعطیل‌شده بود، در17سپتامبر سال جاری بازگشایی شد.

همچنین پس از لغو محدودویت‌های مربوط به تردد در طرف ایران در 8 اکتبر سال جاری نیز گردشگران ایرانی به شهر وان هجوم آوردند.

بنابراین ازماه‌اکتبر تا کنون تعدادگردشگرانی‌که با ارائه ‌نتیجه منفی تست پی سی آر با اعتبار72ساعت از گذرگاه‌مرزی‌کاپی‌کوی (رازی) در شهرستان‌سارای از توابع‌استان‌وان‌عبورمی‌کنند، هرروز افزایش‌می‌یابد.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید