اطلاعیه وزارت‌خارجه‌ ترکیه‌در‌خصوص بحران‌پناهندگان‌بلاروس

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص بحران پناهندگان غیرقانونی در مرز بلاروس ـ لهستان اعلام کرد: تلاش‌های‌مربوط به‌نشان‌دادن ترکیه بعنوان جزئی از این بحران را مرود اعلام می‌کنیم. متن اطلاعیه: با تاثر‌و‌تاسف‌شاهد عدم‌اتخاذ‌تدابیر‌لازمه درخصوص عبورشهروندان کشورهای‌ثالث ازطریق بلاروس به‌کشورهای‌هم‌پیمان‌لهستان، لیتوانی و لتونی‌و‌قرارگرفتن این افراد در مناطق مرزی در شرایط سخت و دشوار […]

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص بحران پناهندگان غیرقانونی در مرز بلاروس ـ لهستان اعلام کرد:

تلاش‌های‌مربوط به‌نشان‌دادن ترکیه بعنوان جزئی از این بحران را مرود اعلام می‌کنیم.

متن اطلاعیه:

با تاثر‌و‌تاسف‌شاهد عدم‌اتخاذ‌تدابیر‌لازمه درخصوص عبورشهروندان کشورهای‌ثالث ازطریق بلاروس به‌کشورهای‌هم‌پیمان‌لهستان، لیتوانی و لتونی‌و‌قرارگرفتن این افراد در مناطق مرزی در شرایط سخت و دشوار هستیم.

درا‌دامه‌اطلاعیه‌وزارت‌امور‌خارجه‌ترکیه

کلیه‌تلاش‌ها برای‌جلوه دادن‌ترکیه‌بعنوان طرف و جزیی از این مسئله را رد می‌کنیم.علاوه بر این هدف‌گیری خطوط هوایی ترکیه (ترکیش ایرلاینز) که دارای ارزش و اعتبار جهانی است، علی‌رغم ارایه اطلاعات شفاف در این خصوص را عمدی و مغرضانه تلقی می‌کنیم.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید