واکسینه‌شدن‌۹۵‌درصد کارمندان‌تورنتو

تعداد کارمندان شهر تورنتو که به طور کامل در برابر کووید-19 واکسینه شده اند، این هفته دوباره افزایش یافته است و نزدیک به 400 کارمند دیگر این واکسن را دریافت کرده‌اند. طبق اطلاعات به دست آمده111کارمند دیگر اطلاعاتی را در موردوضعیت‌واکسیناسیون خود اعلام کردند و379کارمند بین 4 تا 10 نوامبر به طور کامل واکسینه شدند. […]

تعداد کارمندان شهر تورنتو که به طور کامل در برابر کووید-19 واکسینه شده اند، این هفته دوباره افزایش یافته است و نزدیک به 400 کارمند دیگر این واکسن را دریافت کرده‌اند.

طبق اطلاعات به دست آمده111کارمند دیگر اطلاعاتی را در موردوضعیت‌واکسیناسیون خود اعلام کردند و379کارمند بین 4 تا 10 نوامبر به طور کامل واکسینه شدند.

به طور کلی، 99درصد از نیروی کار فعال شهر وضعیت خود را اعلام کرده‌اند و 95 درصد به طور کامل واکسینه شده‌اند.

بیش از 32021 نفر از کارکنان شهر وضعیت واکسیناسیون خود را ارائه کرده‌اند و بیش از30500کارمند به طور کامل واکسینه شده‌اند.

ماه گذشته، یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های شهر گفت که پس از اعلام شهر تورنتو، کارمندانی را که نمی‌توانند ثابت کنند تا نوامبر علیه کووید-19 واکسینه شده‌اند، بدون دستمزد از کار تعلیق می‌شوند.

اگر کارمندان در طول مدت تعلیق واکسینه نشوند، مقامات شهری اعلام کردند که تا 13 دسامبر اخراج خواهند شد.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه بگذارید