موافقت اقامت دائم آلمان برای پناهجویان

اگر به‌دلیل‌مشکلات سیاسی‌و یا حقوق‌بشری به آلمان پناهنده شده‌اید و اجازه اقامت کسب کرده‌اید، در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانید بعد از سه یا پنج سال درخواست اقامت دائم آلمان کنید. به‌دست‌آوردن مجوزاقامت‌دائم به این معنی است که دیگر مجبور نیستید به اقامت خود را تمدید کنید. اگر اقامت‌دائم برای شما صادر شود،‌ اجازه خواهید […]

اگر به‌دلیل‌مشکلات سیاسی‌و یا حقوق‌بشری به آلمان پناهنده شده‌اید و اجازه اقامت کسب کرده‌اید، در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانید بعد از سه یا پنج سال درخواست اقامت دائم آلمان کنید.

به‌دست‌آوردن مجوزاقامت‌دائم به این معنی است که دیگر مجبور نیستید به اقامت خود را تمدید کنید.

اگر اقامت‌دائم برای شما صادر شود،‌ اجازه خواهید داشت در هر شهر آلمان که بخواهید ساکن شوید، به مدرسه و دانشگاه بروید یا کار کنید.

علاوه‌براجازه‌اقامت دائم آلمان‌که دربالا توضیح‌داده شد، نوع‌دیگری از اجازه اقامت به نام اقامت دائم اتحادیه اروپای(Daueraufenthalt – EU) نیز وجود دارد که می‌‌توانید برای آن اقدام کنید.

مزیت اجازه اقامت دائم اروپایی

با‌داشتن‌آن می‌توانید‌علاوه برآلمان،‌ از دیگرکشورهای اتحادیه‌اروپا نیز درخواست‌اقامت‌کنیدواگر شرایط مورد نیاز را داشته باشید اجازه اقامت آن کشور بگیرید و آنجا کار و زندگی کنید.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید