مرزهای زمینی آمریکا باز می‌شود

ایالات‌متحده‌آمریکا از روز دوشنبه قصد دارد ، مرزهای خود را پس از ۱۸ ماه به روی مسافران خارجی که به طور کامل واکسینه شده‌اند بازگشایی کند. اما شرایط ورود چیست؟ بزرگسالان‌غیرمهاجر بایدواکسنهایی رادریافت کرده‌باشند که از سوی سازمان‌غذا و داروی آمریکا مجاز باشد یا اجازه استفاده اضطراری را از سوی سازمان جهانی بهداشت دریافت کرده […]

ایالات‌متحده‌آمریکا از روز دوشنبه قصد دارد ، مرزهای خود را پس از ۱۸ ماه به روی مسافران خارجی که به طور کامل واکسینه شده‌اند بازگشایی کند.

اما شرایط ورود چیست؟

بزرگسالان‌غیرمهاجر بایدواکسنهایی رادریافت کرده‌باشند که از سوی سازمان‌غذا و داروی آمریکا مجاز باشد یا اجازه استفاده اضطراری را از سوی سازمان جهانی بهداشت دریافت کرده اند.

واکسن‌های‌مجاز‌ و‌ پذیرفته‌شده:

747 likes تاکنون در آمریکا واکسنهای جانسون اندجانسون ، فایزر – بیون تک و مدرنا اجازه استفاده اضطراری را دریافت کرده اند . سازمان جهانی بهداشت نیز غیر از این سه واکسن ، واکسنهای آسترازنکا ، کوواکسین ( بهارات هند )سینوفارم ، سینوواک و کوویشیلد ( واکسن آسترازنکا تولید هند ) را تایید کرده است.

این‌باعث‌می‌شود بسیاری‌از‌مسافرانی‌که‌پیش‌ازاین‌باواکسن‌های‌ماننداسپوتنیک‌یا‌واکسن چینی‌کانسینو‌ واکسینه‌شده‌اند درتلاش برای دریافت‌واکسنهای‌تایید شده‌ازسوی مقامات ایالات‌متحده‌باشند.

دو‌ واکسن‌ چینی‌دیگر یعنی‌سینوفارم‌ و‌ سینوواک‌ که‌ از سوی‌ سازمان‌

جهانی‌بهداشت‌ تاییدشده‌اند برای‌سفر به‌ایالات‌متحده‌آمریکا پذیرفته خواهند شد.

درحالی‌که‌واکسناسپوتنیک ویدر حدود۷۰کشورجهان‌استفاده‌شده‌است اما هنوز از سوی آمریکا یا سازمان جهانی بهداشت تایید نشده است.

سازمان جهانی بهداشت نیز ماه‌ها درحال بررسی واکسن‌اسپوتنیک است و هنوز مشخص نشده است این واکسن روسی چه زمانی در فهرست استفاده اضطراری قرار می‌گیرد.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید