افزایش قیمت مواد‌غذایی درکانادا

به‌گفته برخی‌کارشناسان، کانادایی‌هااحتمالاً‌تا‌چندماه‌دیگرشاهد‌افزایش قیمت موادغذایی‌درفروشگاه‌های‌موادغذایی‌محلی‌خودخواهندبود. مدیرارشد‌آزمایشگاه‌تجزیه‌وتحلیل‌کشاورزی‌دردانشگاهدالهوزی‌درهالیف‌س، روزیکشنبه به‌کانال خبریCTVگفت‌که قیمت‌موادغذایی از ژانویه تاکنون در سراسرجهان حدودپنج درصدافزایش‌یافته است.اوگفت: اکنون‌ممکن است پنج‌درصدکم به‌نظر برسد، اما برای مصرف کنندگانی‌که درآنجا به‌دنبال محصولات‌مشابه هستند،برخی‌ازمحصولات در واقع20،25درصدافزایش یافته‌اند. سازمان‌ملل‌همچنین‌گزارش‌داده‌است‌که‌قیمت‌جهانی‌مواد‌غذایی‌به‌‌بالاترینسطح‌خود در‌بیش ازیک‌دهه‌گذشته رسیده‌است.شارلبوا می‌گوید‌که بیشتر‌افزایش‌قیمت برای‌گوشت می‌باشد، جایی‌که قیمت‌گوشت‌گاو بیش از50درصدافزایش‌یافته است. وی‌گفت‌که‌قیمت مرغ‌معمولاً هرسال دوتاسه درصدافزایش می‌یابد، اما اکنون13درصد […]

به اشتراک بگذارید:

به‌گفته برخی‌کارشناسان، کانادایی‌هااحتمالاً‌تا‌چندماه‌دیگرشاهد‌افزایش قیمت موادغذایی‌درفروشگاه‌های‌موادغذایی‌محلی‌خودخواهندبود.

مدیرارشد‌آزمایشگاه‌تجزیه‌وتحلیل‌کشاورزی‌دردانشگاهدالهوزی‌درهالیف‌س، روزیکشنبه به‌کانال خبریCTVگفت‌که قیمت‌موادغذایی از ژانویه تاکنون در سراسرجهان حدودپنج درصدافزایش‌یافته است.
اوگفت: اکنون‌ممکن است پنج‌درصدکم به‌نظر برسد، اما برای مصرف کنندگانی‌که درآنجا به‌دنبال محصولات‌مشابه هستند،برخی‌ازمحصولات در واقع20،25درصدافزایش یافته‌اند.


سازمان‌ملل‌همچنین‌گزارش‌داده‌است‌که‌قیمت‌جهانی‌مواد‌غذایی‌به‌‌بالاترینسطح‌خود در‌بیش ازیک‌دهه‌گذشته رسیده‌است.
شارلبوا می‌گوید‌که بیشتر‌افزایش‌قیمت برای‌گوشت می‌باشد، جایی‌که قیمت‌گوشت‌گاو بیش از50درصدافزایش‌یافته است.

وی‌گفت‌که‌قیمت مرغ‌معمولاً هرسال دوتاسه درصدافزایش می‌یابد، اما اکنون13درصد افزایش‌یافته است.

گوشت‌خوک‌هم نیزگران شده‌است.آمارکانادا اخیرا‌گزارش داده‌است‌که قیمتبیکندر ماه‌آگوست به‌بالاترین حدخود رسیده‌است ومیانگین هزینه یک‌بسته500گرمی به8.24دلار رسیده‌است‌که برای‌اولین بار ازمرز8‌دلار عبورکرده‌است.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…