شرایط ارسال دعوتنامه‌از آلمان برای‌خانواده

‍ارسال دعوتنامه از آلمان برای خانواده یا یکی از دوستان و بستگان ابتدا درنظر داشته باشید که همیشه ارسال دعوتنامه‌دلیل‌براین‌نمی‌شود که جواب مثبت از طرف سفارت آلمان بگیرید. برای ارسال دعوتنامه از آلمان شما بعنوان دعوت کننده ملزم به ارائه تعهدنامه Verpflichtungserklärung هستید.بر اساس این تعهدنامه Verpflichtungserklärung فرد تضمین میدهد که هزینه‌های مهمان را در […]

به اشتراک بگذارید:

‍ارسال دعوتنامه از آلمان برای خانواده یا یکی از دوستان و بستگان

ابتدا درنظر داشته باشید که همیشه ارسال دعوتنامه‌دلیل‌براین‌نمی‌شود که جواب مثبت از طرف سفارت آلمان بگیرید.

برای ارسال دعوتنامه از آلمان شما بعنوان دعوت کننده ملزم به ارائه تعهدنامه Verpflichtungserklärung هستید.
بر اساس این تعهدنامه Verpflichtungserklärung فرد تضمین میدهد که هزینه‌های مهمان را در مدت زمان اقامت در آلمان تقبل خواهد کرد.

اگر مهمان شما نخواهد داوطلبانه آلمان را ترک کند مسئولیت و هزینه بازگشت به عهده شما می‌باشد.

اگر شخص در خواست پناهندگی بدهد شما نمیتوانید تا 5 سال دعوتنامه ارسال کنید.

شرایط‌مالی‌برای فرستادن‌دعوتنامه از آلمان(ارائه Verpflichtungserklärung):

برای تایید وضعیت مالی دو‌حالت وجوددارد :

۱- درآمدخالص کافیNettoeinkommen 
۲-گذاشتن وثیقهSicherheitsleistung

‌‌دعوت‌کننده‌برای‌فرستادن‌دعوتنامه‌از‌آلمان چقدرباید‌ درآمد داشته باشد؟

زن یا مرد تنها : ۱۲۰۰
خانواده۲نفره: ۱۷۰۰
خانواده۳نفره: ۱۹۰۰
خانواده۴نفره: ۲۲۰۰
خانواده۵نفره: ۲۵۰۰
خانواده۶نفره: ۳۰۰۰

شرایطگذاشتن وثیقه

افراد با کار آزاد Selbständigیا افراد بازنشسته که هیچ کمک هزینه دولتی مثل SGB II  یا SGB XII دریافت نمی‌کنند. ولی‌درآمدکافی  ندارند می‌توانند باگذاشتن وثیقه, اقدام به ارسال دعوتنامه بکنند.
این وثیقه تا خروج مهمان از آلمان بلوکه می‌شود.و زمانی به حساب شما واریز می‌شود که شخص مهر خروج از آلمان و ورود به ایران را به اداره مربوطه ارائه بدهد.
فرم‌مربوطه‌جهت خروج ازآلمان بایدهنگام درخواست دعوتنامه گرفته‌شود.

نکته : برای افرادی که درآمد کافی برای دعوت خویشاوندان خود به آلمان را ندارند. می‌توان بصورت جمعی (دو یا چندنفره) هم اقدام به ارائه تعهدنامه  کنند.
مبلغ وثیقه برای کسانی که درآمد کافی ندارند متغییر است. ولی معمولا برای خانواده سه نفری حداقل ۲۲۵۰ یورو می‌باشد.

نکته : کسانی که زیر نظر جاب سنتر و یا سوسیال می‌باشند نمی‌توانند دعوتنامه ارسال کنند، مگر در شرایط خاص که شخص حامله باشد و یا مریضی داشته باشد که ممکن است تا چند ماه بیشتر زنده نباشد، و امکان مسافرت به کشورش را نداشته باشد که با دستور پزشک این کار انجام خواهد.

فرد باید دارای یکی از انواع اقامت های زیر باشد:

  • اقامت دائم آلمان
  • اقامت موقت آلمان
  • کارت آبی اتحادیه اروپا

هزینه ارسال دعوتنامه ۲۹ یورو میباشد.

بهتراست‌ دعوتنامه‌با‌پست‌سفارشی‌فرستاده‌شود،ویااگرشخصی‌برای‌شما می‌خواهد این‌کار را انجام دهد مطمئن باشد.

چون‌درصورت‌گم‌شدن‌مدارک‌گرفتن‌دعوتنامه‌مجددکمی‌مشکل‌خواهدشد

بیمه : دقت کنیدکه‌شخص‌عوت‌شونده‌حتمابیمه‌شود،وتمامی‌شرایطی‌که شامل‌بیمه می‌شود پرسیده‌شود.ویک‌شماره‌تماس‌که‌دارای‌خط واتس‌آپ و یا تلگرام باشداز شرکت بیمه دریافت شود چون در بسیاری موارد باید عکس نوع آزمایشات و یا برگه تجویز پزشک جهت پرداخت هزینه ارسال شود.

تبصره : دارندگان وضعیت دولدونگ Duldung شامل شرایط ارسال دعوتنامه نمی‌باشند.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…