ایرانیان ساکن روسیه می توانند خود را بیمه کنند

ایرانیان ساکن روسیه می توانند خود را بیمه کنند

ایرانیان ساکن در کشور روسیه در راستای گسترش پوشش بیمه ای می توانند خود را نزد تأمین اجتماعی بیمه و یا ادامه بیمه پردازی کنند و از مزایای این سازمان بهره مند شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، ابوالفضل درودی به عنوان کارگزار رسمی برون مرزی سازمان تأمین اجتماعی در کشور روسیه معرفی شد.


تمامی ایرانیان ساکن در محدوده این کشور می توانند جهت بیمه پردازی و یا ادامه آن و دریافت راهنمایی های لازم در خصوص موضوعات تأمین اجتماعی با کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی تماس حاصل کنند.

شرایط سنی


همه هموطنان عزیز اعم از شاغل، غیر شاغل و دانشجو می توانند در صورت احراز شرایط سنی 18 تا 50 سال ثبت نام کنند

انتخاب یکی از نرخ های 14 درصد و یا 18 درصد و در صورت نیاز انتخاب 9 درصد درمان از طریق کارگزار برون مرزی سازمان در این کشور درخواست خود را ارائه دهند

قرارداد بیمه ایرانیان خارج از کشور منعقد کنند و از مزایای مستمری، درمان داخل کشور، کمک هزینه وسایل کمک پزشکی( اروتز و پروتز) و کمک هزینه کفن ودفن بهره مند شوند.

طریقه دریافت بیمه


متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی به نشانی https://mss.tamin.ir مراجعه کنند. 

ممنونم تا اینجا همراه ما بودید.

زهرا نوری کارشناس مجموعه دنیابدیدگاه خود را بنویسید