کانادا پست استخدام می‌کند

🔻مرکز پست برای پیگیری تقاضای فصل تعطیلات، قصد دارد هزار کارمند پست استخدام کند. 🔻متقاضیان باید بتوانند از 15 نوامبر تا 15 ژانویه‌از 2 صبح تا 8 صبح کار کنند. آنها باید در 75 کیلومتری مرکز پردازش زندگی کنندو بتوانند انگلیسی صحبت کنند. کانادا پست انتظار دارد روزانه1میلیون‌بسته درطول‌تعطیلات تحویل دهد. برای پذیرفته شدن درپوزیشن […]

🔻مرکز پست برای پیگیری تقاضای فصل تعطیلات، قصد دارد هزار کارمند پست استخدام کند.

🔻متقاضیان باید بتوانند از 15 نوامبر تا 15 ژانویه‌از 2 صبح تا 8 صبح کار کنند.

آنها باید در 75 کیلومتری مرکز پردازش زندگی کنندو بتوانند انگلیسی صحبت کنند.

کانادا پست انتظار دارد روزانه1میلیون‌بسته درطول‌تعطیلات تحویل دهد.

برای پذیرفته شدن درپوزیشن شغلی بایدابتدا درآزمون قبل‌ازاستخدام و مصاحبه قبول شوید.

برای درخواست، و اژلاعات بیشتر اینجا 👇 کلیک کنید.

🌐 Canada Post

📌کارشناس سایت: تینا رضاخان

⚜مجموعه: اطلاع رسانی

دیدگاه خود را بنویسید