شرایط پناهنده شدن در استرلیا

کشور استرالیا در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ طبق طرح های بشردوستانه با درخواست پناهندگی ۱۳۵۰۰ نفر از کسانی که قصد پناهنده شدن به خاک این کشور را داشتند موافقت به عمل آورد. در همین راستا، کشور استرالیا از حقوق پناهجویان پشتیبانی کرده و آن را به رسمیت می شناسد. ولی در سال های اخیر […]

کشور استرالیا در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ طبق طرح های

بشردوستانه با درخواست پناهندگی ۱۳۵۰۰ نفر

از کسانی که قصد پناهنده شدن به خاک این کشور

را داشتند موافقت به عمل آورد.

در همین راستا، کشور استرالیا از حقوق پناهجویان پشتیبانی کرده

و آن را به رسمیت می شناسد.

ولی در سال های اخیر دولت استرالیا تصمیم گرفته

تا سیاست های سخت گیرانه تری را در رابطه با این موضوع اتخاذ نماید.

بر همین اساس، استرالیا اقدام به دستگیری افرادی می کند

که به طور غیر قانونی وارد خاک این کشور شده و یا ویزای

معتبری برای ارائه به مقامات مسئول در کشور استرالیا نداشته باشند.

پناهنده شدن در استرالیا به دو روش صورت می‌گیرد:

  • پناهندگی استرالیا به صورت طرح بشر دوستانه (SHP) :

این طرح Special Humanitarians Programme می باشد

بدین صورت است که افرادی که در کشور تابعه خود در معرض

آزار و یا تبعیض قرار گرفته اند، می توانند به واسطه طرح بشر

دوستانه یعنی مورد حمایت قرارگرفتن از سوی یک شهروند

استرالیایی و یا سازمان عمومی در کشور استرالیا درخواست ویزای پناهندگی دهند.

البته ادعا و سلامت روحی و جسمی شخص در مرحله نخست باید مورد بررسی قرار گیرد.

  • پناهندگی استرالیا با عنوان فرد پناهجو: افرادی که در

کشور تابعه خود به دلایل تبعیض نژادی، عقاید مذهبی خاص

عقاید سیاسی، عضویت در گروه های اجتماعی و دلایل این چنینی تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دارندو برای حفظ جان‌خود

نیازمند اقامت در کشوری دیگر هستند می توانند از این طریق

اقدام کنند. پس از ارائه درخواست پناهندگی استرالیا برای

شخص مهاجر زمان مصاحبه تعیین می شود و در این زمان

متقاضی پناهندگی استرالیا باید مدارک خود را مبنی بر تایید

ادعایش ارائه نماید.

آخرین مرحله پناهندگی در استرلیا

بر اساس قوانین  پناهندگی در استرالیا فرد متقاضی پناهندگی

باید بعد از ارائه درخواست خود در مصاحبه شخصی که سرویس امنیت ملی این کشور آن را برگزار می کند شرکت نماید.

مصاحبه پلیس با فرد متقاضی پناهندگی در جهت تایید هویت فرد

و مسیری که سفر او از آن طریق انجام خواهد شد صورت می گیرد.

دلایل مخالفت مقامات استرلیایی با درخواست پناهندگی:

  • فرد متقاضی از یکی از کشورهای جهان سومی که برخوردار

از امنیت هستند تقاضای پناهندگی و مهاجرت به استرالیاداشته باشد.

  • فرد متقاضی قبلا پناهندگی کشور سوییس یا یکی از کشورهای

عضو اتحادیه اروپا را اخذ کرده باشد یا نسبت به پناهندگی‌در یکی

از این کشورها اقدام به درخواست کرده باشد.

بر طبق قانون دوبلین، کشور دیگری مسئولیت درخواست پناهندگی فرد متقاضی را بر عهده داشته باشد.

📌کارشناس سایت: تینا رضاخان

دیدگاه بگذارید