پناهندگی سوئیس

پناهندگی سوئیس ، شرایط مهاجرت به سوئیس از طریق پناهندگی در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. پناهندگی‌پروسه ای پیچیده و طولانی مدت دارد. افرادی که در کشورخود مورد تهدید هستندو دولت‌نمی تواند از آن ها در برابر تهدیدات دفاع کند می‌توانند از‌کشورهای دیگری درخواست‌پناهندگی داشته باشند.  پناهندگی‌در‌کشور سوئیس به 2 صورت👇 کتبی و‌شفاهی‌صورت می‌گیرد. ناگفته نماند‌که این روند توسط […]

پناهندگی سوئیس ، شرایط مهاجرت به سوئیس

از طریق پناهندگی در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پناهندگی‌پروسه ای پیچیده و طولانی مدت دارد.

افرادی که در کشورخود مورد تهدید هستندو دولت‌نمی تواند

از آن ها در برابر تهدیدات دفاع کند

می‌توانند از‌کشورهای دیگری درخواست‌پناهندگی داشته باشند. 

پناهندگی‌در‌کشور سوئیس به 2 صورت👇

کتبی و‌شفاهی‌صورت می‌گیرد.

ناگفته نماند‌که این روند توسط افراد‌سودجو و قاچاقچیان‌صورت می‌گیرد.

طبق آمار ارائه شده به میزان یک چهارم ازجمعیت‌میلیاردی

در‌جهان رامهاجران خارجی‌تشکیل می‌دهندکه‌اکثریت

افرادی هستند که‌تمایل به زندگی بهتر دارند. 

مزایای پناهندگی در سوئیس۲۰۲۱

سوئیس از جمله کشورهای رتبه دار جهان است.

پناهندگی در سوئیس به دلایل شرایط فوق العاده

حاکم بر اقتصاد و‌زندگی توانسته مورد توجه متقاضیان قرار گیرد

البته ناگفته نماند که نرخ پائین بیکاری

شرایط تحصیل در سوئیس در سال 2021

از دیگر مزیت های ویژه این کشور محسوب می گردد.

معایب پناهندگی در سوئیس

پناهنده شدن در سوئیس معایبی هم دارد که به شرح زیر می‌باشد:

▪️طولانی شدن روند بررسی درخواست پناهندگی

که منجر به طولانی شدن روند اقامت‌در کمپ های‌پناهندگی

با شرایط نامناسب زندگی می شود.

▪️سختگیری های بیشتر از سوی دولت سوئیس

برای پذیرفتن درخواست پناهندگی افرادبرخورد نامناسب

سوئیسی هاحتی با‌پناهندگانی که‌درخواست آن ها پذیرفته شده.

▪️غالب کارفرمایان تمایلی به استخدام کسانی ندارند که👇

به عنوان پناهنده به کشورشان آمده اند.

▪️حقوق پایین تر از شهروندان سوئیس وحتی

خارجی‌هایی که به طریق قانونی‌کارتحصیل و‌غیره

به سوئیس آمده‌اند‌به پناهندگان پیشنهاد می‌شودحتی‌اگر

مدرک تحصیلی‌دانشگاهی در کشور خودشان‌اخذ نموده باشند

هزینه پناهندگی به سوئیس

هزینه پناهندگی به سوئیس تنها مادی نیست‌و

اقدام به مهاجرت به سوئیس از طریق پناهندگی

می‌تواند هزینه‌های معنوی و جانی حتی‌غیر قابل

جبرانی را برای متقاضی در پی داشته باشد.

پناهندگی سوئیس و قانون دوبلین

قبل از درخواست پناهندگی و بررسی پرونده‌

اداره مهاجرت سوئیس شرایط شخص رابا قانون

دوبلین بررسی می کند.

اگر شخص قبل از سوئیس در کشور اروپایی دیگری که عضو کنوانسیون پناهندگی می باشد حضور داشته است

باید در همان کشور، درخواست پناهندگی خود را ارائه دهد.

آثار مخرب پناهندگی سوئیس

در روش پناهندگی، احتمال مواجهه با خطرات‌

جانی، مالی و روحی روانی برای فرد وجود دارد.

چنانچه فردی با ادعای دروغین برای پناهندگی اقدام کرده و درخواست وی رد شود.

این موضوع در پرونده وی ثبت شده و حتی‌گاهاً دید منفی

را نسبت به سایر متقاضیان ایجاد می کند.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

دیدگاه خود را بنویسید