بحران پناهجویی؛ طرح جدید اتحادیه اروپا برای قانون دوبلین

اتحادیه اروپا قصد دارد طرح تازه‌ای رابه تصویب برساندکه به موجب آن کشورهای عضو درقبال دریافت مبلغ مشخص موظف می‌شوندپناهجویان‌سرگردان را در کشور خود بپذیرند. طرح جدید که «سازوکار همبستگی اجباری» نام دارد کشورهای عضو را موظف می‌کند با دریافت ۱۰ هزار یورو به ازای هر فرد بالغ پناهجو و ۱۲ هزار یورو برای کودک […]

Access to the comments

اتحادیه اروپا قصد دارد طرح تازه‌ای رابه تصویب برساندکه به موجب آن کشورهای عضو درقبال دریافت مبلغ مشخص موظف می‌شوندپناهجویان‌سرگردان را در کشور خود بپذیرند.

طرح جدید که «سازوکار همبستگی اجباری» نام دارد کشورهای عضو را موظف می‌کند با دریافت ۱۰ هزار یورو به ازای هر فرد بالغ پناهجو و ۱۲ هزار یورو برای کودک پناهجوی بدون سرپرست، آنان را در کشور خود بپذیرند.

معاهده جدید،که ازحمایت گسترده آلمان وصدراعظم آن‌آنگلا مرکل برخورداراست

پس از آن به طور علنی به بحث گذاشته می‌شود که آتش‌سوزی در یک کمپ پناهجویان در یونان هزاران مهاجر را بی‌خانمان کرد. کمپ موریا گنجایش تنها ۳ هزار نفر را داشت، ولی ۱۲ هزار نفر در آن ساکن بودند.

در پی این حادثه مقامات یونان از اتحادیه اروپا خواستند مسئولیت بیشتری در زمینه پذیرش مهاجران بر عهده بگیرد.

اورسولا فن درلاین، رئیس‌کمیسیون اروپا، طرح جدید رادارای «تعادل منطقی» دانسته وگفته است تمامی‌کشورهای عضو اتحادیه باید در «مزایا» و «فشارها»ی مسئله پناهجویی سهیم شوند.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

دیدگاه ها (1)


  1. […] بحران پناهجویی؛ طرح جدید اتحادیه اروپا برای قانون دوبل… […]

دیدگاه بگذارید